DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 561410   lần

13   khách hàng đang online

THIẾT BỊ Y TẾ

Ghế y tế - Kích thước 54 x 34 x 51.5 cm - Model 925(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Ghế y tế - Kích thước 54 x 34 x 51.5  cm - Model 925(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Ghế y tế - Kích thước 53 x 20 x 53 cm - Model 915(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Ghế y tế - Kích thước 53 x 20 x 53  cm - Model 915(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Ghế y tế - Kích thước 53 x 20 x 53 cm - Model 913(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Ghế y tế - Kích thước 53 x 20 x 53  cm - Model 913(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Ghế y tế - Kích thước 48 x 18 x 46 cm - Model 912(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Ghế y tế - Kích thước 48 x 18 x 46 cm - Model 912(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Ghế y tế - Kích thước 56 x 56 x 86/102 cm - Model 942(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Ghế y tế - Kích thước 56 x 56 x 86/102 cm - Model 942(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Ghế y tế - Kích thước 56 x 56 x 94/110 cm - Model 941(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Ghế y tế - Kích thước 56 x 56 x 94/110 cm - Model 941(B06) - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh thủy lực - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 502A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh thủy lực - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 502A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh thủy lực - Kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 501A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh thủy lực -  Kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 501A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám bệnh thủy lực - kích thước 185 x68 x49/85 cm - Model 8330 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám bệnh  thủy lực - kích thước 185 x68 x49/85 cm - Model 8330 -  Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám bệnh bằng điện - Hai mô -tơ - kích thước 197 x 71 x 48/92 cm - model 806A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám bệnh bằng điện -  Hai mô -tơ - kích thước 197 x 71 x 48/92 cm - model 806A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 805A - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 805A - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197x 68 x 53/97 cm - Model 802A- Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197x 68 x 53/97 cm - Model 802A- Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 53/97 cm - model 801A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 53/97 cm - model 801A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 809 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 809 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 802 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 802 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 801 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 801 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 196 x 68 x 49/85 cm - Model 8273 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 196 x 68 x 49/85 cm - Model 8273 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8131 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8131 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8231 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8231 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 183 x 68 x 49/85 cm - model 8020 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 183 x 68 x 49/85 cm - model 8020 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng cơ - Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C06 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng cơ  -  Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C06 - Hãng sản xuất  Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng cơ - Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C04 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng cơ  -  Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C04 - Hãng sản xuất  Jiangsu (TQ)