DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 489187   lần

9   khách hàng đang online

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi DSM300

Kính hiển vi soi nổi DSM300

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi DSM200

Kính hiển vi soi nổi DSM200

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi DSM100

Kính hiển vi soi nổi DSM100

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi GEM300

Kính hiển vi soi nổi GEM300

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi GEM200

Kính hiển vi soi nổi GEM200

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi GEM100

Kính hiển vi soi nổi GEM100

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM500

Kính hiển vi soi nổi HSM500

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM400

Kính hiển vi soi nổi HSM400

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM300

Kính hiển vi soi nổi HSM300

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM100

Kính hiển vi soi nổi  HSM100

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi XTL6745

Kính hiển vi soi nổi XTL6745

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi XTL6445

Kính hiển vi soi nổi XTL6445

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM630

Kính hiển vi soi nổi ZOOM630

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM1020

Kính hiển vi soi nổi ZOOM1020

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM645

Kính hiển vi soi nổi ZOOM645

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM460

Kính hiển vi soi nổi ZOOM460

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi SX-45

Kính hiển vi soi nổi SX-45  (Bench Stand)

Vision-Anh

Kính hiển vi soi nổi Lentis

Kính hiển vi soi nổi Lentis

Vision-Anh

Kính hiển vi soi nổi SMT1-Tritech Research-Mỹ

Kính hiển vi soi nổi SMT1-Tritech Research-Mỹ
Kính hiển vi soi nổi SBX-V ZMS-002

Kính hiển vi soi nổi SBX-V ZMS-002
Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi