DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 626594   lần

53   khách hàng đang online

THIẾT BỊ Y TẾ

Máy hút mũi cho trẻ em hoạt động bằng pin - Model BB58 - Hãng sản xuát Bayer Munchen (Đức)

Máy hút mũi cho trẻ em hoạt động bằng pin - Model BB58 - Hãng sản xuát Bayer Munchen (Đức)
Xe leo cầu thang - Model 006A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Xe leo cầu thang - Model 006A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Nhíp phẫu thuật ADSON 1x2 răng, dài 121 mm - Model 06-2312 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)

Nhíp phẫu thuật ADSON 1x2 răng, dài 121 mm - Model 06-2312 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)
Nhíp phẫu thuật chuẩn, 2x3 răng, dài 159 mm - Model 06-1016 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)

Nhíp phẫu thuật chuẩn, 2x3 răng, dài 159 mm - Model 06-1016 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)
Nhíp phẫu thuật mẫu chuẩn, 1x2 răng, dài 203 mm - Model 06-0520 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)

Nhíp phẫu thuật mẫu chuẩn, 1x2 răng, dài 203 mm - Model 06-0520 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)
Nhíp phẫu thuật hàm răng cưa, cỡ chuẩn, mũi thẳng, dài 203mm - Model 06-0020 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)

Nhíp phẫu thuật hàm răng cưa, cỡ chuẩn, mũi thẳng, dài 203mm - Model 06-0020 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)
Nhíp phẫu thuật hàm răng cưa, cỡ chuẩn, mũi thẳng, dài 140mm - Model 06-0014 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)

Nhíp phẫu thuật hàm răng cưa, cỡ chuẩn, mũi thẳng, dài 140mm - Model 06-0014 - Hãng sản xuất Symmetry (Mỹ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF013 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF013 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF012 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF012 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF011 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF011 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF100 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF100 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF009 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF009 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF008 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF008 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF007 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF007 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF006 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF006 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF005 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF005 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF004 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF004 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF003 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model  SF003 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF002 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model  SF002 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF 001 - Hãng sản xuẩt Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF 001 - Hãng sản xuẩt Jiangsu (TQ)
Cẩu nâng bệnh nhân dạng bánh xe và tập đi bằng điện - Model 03AE - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Cẩu nâng bệnh nhân dạng bánh xe và tập đi bằng điện - Model 03AE - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Xe leo cầu thang loại chạy pin kẹp xe lăn ( không bao gồm xe lăn) - Model 005A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Xe leo cầu thang loại chạy pin kẹp xe lăn ( không bao gồm xe lăn) - Model 005A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)