DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 497531   lần

5   khách hàng đang online

Dụng cụ xử lý

Nhíp phẫu thuật,CASTROVIEJO Fixation, 1x2 răng,mũi thẳng 0,5mm,dài 108mm,60-1548,Symmetry,Đức

Nhíp phẫu thuật,CASTROVIEJO Fixation, 1x2 răng,mũi thẳng 0,5mm,dài 108mm,60-1548,Symmetry,Đức
Kẹp rút chỉ, 4-2303T,RUMEX,Mỹ

Kẹp rút chỉ, 4-2303T,RUMEX,Mỹ
Kẹp giác mạc, 4-058T,RUMEX,Mỹ

Kẹp giác mạc, 4-058T,RUMEX,Mỹ
Kẹp giác mạc,4-0505T, RUMEX,Mỹ

Kẹp giác mạc,4-0505T, RUMEX,Mỹ
Kẹp gắp nhân,7-0201T, RUMEX,Mỹ

Kẹp gắp nhân,7-0201T, RUMEX,Mỹ
Kẹp chỉ,4-177S,RUMEX,Mỹ

Kẹp chỉ,4-177S,RUMEX,Mỹ
Cây nong đồng tử,10-083,RUMEX,Mỹ

Cây nong đồng tử,10-083,RUMEX,Mỹ
Cây ấn củng mạc,16-111,RUMEX,Mỹ

Cây ấn củng mạc,16-111,RUMEX,Mỹ
Cây chỉnh nhân,7-075, RUMEX,Mỹ

Cây chỉnh nhân,7-075, RUMEX,Mỹ
Cây chỉnh kính,5-0331,RUMEX,Mỹ

Cây chỉnh kính,5-0331,RUMEX,Mỹ
Cây chẻ nhân,7-0631,RUMEX,Mỹ

Cây chẻ nhân,7-0631,RUMEX,Mỹ
Cây bẻ nhân,7-1163S, RUMEX,Mỹ

Cây bẻ nhân,7-1163S, RUMEX,Mỹ
Cây bẻ nhân,7-066,RUMEX,Mỹ

Cây bẻ nhân,7-066,RUMEX,Mỹ
Cây đánh dấu đường xé bao thủy tinh thể Whipple,3-040,RUMEX,Mỹ

Cây đánh dấu đường xé bao thủy tinh thể Whipple,3-040,RUMEX,Mỹ
Đầu đánh bóng sau mổ,16-051-2.5B,RUMEX,Mỹ

Đầu đánh bóng sau mổ,16-051-2.5B,RUMEX,Mỹ
Cặp lồng nhân,Busin DSAEK 23G,,20011,Moria,Pháp

Cặp lồng nhân,Busin DSAEK 23G,,20011,Moria,Pháp
Dụng cụ, spatula DSAEK,19083/B,Moria,Pháp

Dụng cụ, spatula DSAEK,19083/B,Moria,Pháp
Kẹp xé bao, 4-0312S,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao, 4-0312S,Rumex,Mỹ
Thanh đè chích lẹo ,spatula,13-050,Rumex,Mỹ

Thanh đè chích lẹo ,spatula,13-050,Rumex,Mỹ
Móc cơ,5-042,Rumex,Đức

Móc cơ,5-042,Rumex,Đức
Khay chuyên dụng dùng trong phẫu thuật nhãn khoa,18-304,Rumex,Mỹ

Khay chuyên dụng dùng trong phẫu thuật nhãn khoa,18-304,Rumex,Mỹ
Cây xoay nhân,5-036,Rumex,Mỹ

Cây xoay nhân,5-036,Rumex,Mỹ
  •  [1] 2