DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 497532   lần

5   khách hàng đang online

Kính hiển vi huỳnh quang

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX41,olympus,Nhật

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX41,olympus,Nhật
Kính hiển vi, soi nổi, huỳnh quang,SMT1-FL,Tritech Research,MỸ

Kính hiển vi, soi nổi, huỳnh quang,SMT1-FL,Tritech Research,MỸ
Kính hiển vi huỳnh quang,XJF900,kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF900

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF500,Kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF500

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang,XJF400,Kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF400

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang,XJF300,kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF300

Kozo-TQ

Kính hiển vi,huỳnh quang ,XJF200,Kozo,TQ

Kính hiển vi,huỳnh quang ,XJF200,Kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF100

Kính hiển vi huỳnh quang XJF100

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang IX-51-2 Tritech Research Mỹ

Kính hiển vi huỳnh quang IX-51-2 Tritech Research Mỹ
KÍnh hiển vi huỳnh quang BX-51-F Tritech Research,-Mỹ

KÍnh hiển vi huỳnh quang BX-51-F  Tritech Research,-Mỹ