DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 543072   lần

30   khách hàng đang online

Thiết bị cấp cứu

TÚI Y TẾ BALO Y TẾ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN MODEL:STAVANGER HÃNG SX: WESTMED PRAXIS (ĐỨC)

TÚI Y TẾ BALO Y TẾ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN MODEL:STAVANGER HÃNG SX: WESTMED PRAXIS (ĐỨC) 
MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH MODEL:TCA-100 HÃNG SX: SCIENMEDIC (HÀN QUỐC)

MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH MODEL:TCA-100 HÃNG SX: SCIENMEDIC (HÀN QUỐC)
BỘ HỒI SỨC CẤP CỨU NGƯỜI LỚN - TRẺ EM - SƠ SINH (MSI-ẤN ĐỘ)

BỘ HỒI SỨC CẤP CỨU NGƯỜI LỚN - TRẺ EM - SƠ SINH (MSI-ẤN ĐỘ)
MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH LITTLE PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)

MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH LITTLE PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)
MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH EASY PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)

MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH EASY PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)

 

BÓNG BÓP DỊCH TRUYỀN HÃNG SX: D&D (PHÁP)

BÓNG BÓP DỊCH TRUYỀN HÃNG SX: D&D (PHÁP)
CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL : AG-9B , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL : AG-9B , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DẠNG XUỒNG , MODEL : AG-7B , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DẠNG XUỒNG , MODEL : AG-7B , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DẠNG GHẾ ĐẨY , MODEL :AG-6D , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DẠNG GHẾ ĐẨY , MODEL :AG-6D , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DẠNG GHẾ ĐẨY , MODEL :AG-6B AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DẠNG GHẾ ĐẨY , MODEL :AG-6B , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL :AG-5D , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL :AG-5D , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL : AG-5C ,AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL : AG-5C ,AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL : AG-4M , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG , MODEL : AG-4M , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG CẤP CỨU , MODEL : AG-4M , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG CẤP CỨU , MODEL : AG-4M , AEGEAN (TQ)
XE VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN , MODEL : AG-4H , AEGEAN (TQ)

XE VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN , MODEL : AG-4H ,AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4G , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4G , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4E3 . AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4E3 .AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4E , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4E , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4F , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4F  , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4D , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4D , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4B6 ,AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4B6 , AEGEAN (TQ)
CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4B4 , AEGEAN (TQ)

CÁNG CỨU THƯƠNG DÀNH CHO BỆNH VIỆN , MODEL : AG-4B4 , AEGEAN (TQ)