DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 561441   lần

20   khách hàng đang online

Phụ kiện ECG

Cable nguồn monitor,Greatmade,TQ

Cable nguồn monitor,Greatmade,TQ
Cable monitor,Greatmade,TQ

Cable monitor,Greatmade,TQ
Kontron ECG cable

Kontron ECG cable

APK-TQ

Fukuda Electrocardiography Cables A3014-EE0

Fukuda Electrocardiography Cables      A3014-EE0

APK-TQ

Kenz Electrocardiography Cable A3005-EE0

Kenz Electrocardiography Cable      A3005-EE0

APK-TQ

Adult Limb Clip A2610-EZ1

Adult Limb Clip      A2610-EZ1

APK-TQ

Adult Disposable electrode A-DE-02

Adult Disposable electrode A-DE-02

APK-TQ

Adult Suction Pump A2417-EZ1

Adult Suction Pump A2417-EZ1

APK-TQ

Adult Suction Pump A2417-EZ4

Adult Suction Pump A2417-EZ4

APK-TQ

Pediatric Suction Pump A2417-EZ3

Pediatric Suction Pump A2417-EZ3

APK-TQ

ECG IBP sock connector A0111-B03

ECG IBP sock connector     A0111-B03

APK-TQ

Non-invasive ECG Sock connector A0111-B02

Non-invasive ECG Sock connector  A0111-B02

APK-TQ

Dolphin Extension Cables A0414-C01

Dolphin Extension Cables  A0414-C01

APK-TQ

Mindray Adult Finger Sensor A1318-SA105PV

Mindray Adult Finger Sensor      A1318-SA105PV

APK-TQ