DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559984   lần

66   khách hàng đang online

Bộ dụng cụ

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu Phaco - BIMANUAL MICROPHACO (MICS) - Model 24-026 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu Phaco - BIMANUAL MICROPHACO (MICS) - Model 24-026 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình giác mạc trước sâu - DALK SET - Model 24-043 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình giác mạc trước sâu - DALK SET - Model 24-043 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật nhũ tương hoá thể thuỷ tinh - PHACOEMULSIFICATION SET - Model 24-024 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhũ tương hoá thể thuỷ tinh - PHACOEMULSIFICATION SET - Model 24-024 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Phaco - PHACO PRECHOP SET - Model 24-025 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Phaco - PHACO PRECHOP SET - Model 24-025 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ mộng - PTERYGIUM SET - Model 24-13 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ mộng - PTERYGIUM SET - Model 24-13 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy cườm ngoài bao - EXTRACAPSULAR CATARACTEXTRACTION SET (ECCE) - Model 24-021 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy cườm ngoài bao - EXTRACAPSULAR CATARACTEXTRACTION SET (ECCE) - Model 24-021 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Lasik - LASIK SET - Model 24-031 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Lasik - LASIK SET - Model 24-031 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lác - EVISCERATION SET - Model 24-06 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lác - EVISCERATION SET - Model 24-06 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mí mắt - LID SURGERY SET - Model 24-10 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mí mắt - LID SURGERY SET - Model 24-10 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt cơ bản - Model Rumex 24-01 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt cơ bản - Model Rumex 24-01 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật Lasek - LASEK SET - Model 24-032 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật Lasek - LASEK SET - Model 24-032 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bô dụng cụ phẫu thuật ICSR - ICSR SET - Model 24-08 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bô dụng cụ phẫu thuật ICSR - ICSR SET - Model 24-08 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật ICL -ICL SET - Model 24-034 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật ICL -ICL SET - Model 24-034 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc nội mô - DSEK,DSAEK, DMEK SET - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc nội mô - DSEK,DSAEK, DMEK SET - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc - CORNEAL TRANSPLANTATION SET - Model 24-041 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc - CORNEAL TRANSPLANTATION SET - Model 24-041 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật Femtolasik - FEMTOLASIK SET - MODEL 24-033 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật Femtolasik - FEMTOLASIK SET - MODEL 24-033 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 25 Ga - Model 12-143 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 25 Ga - Model 12-143 - Hãng sản xuất  Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 23 Ga - Model 12-142 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 23 Ga - Model 12-142 - Hãng sản xuất  Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 20 Ga - Model 12-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 20 Ga - Model 12-141 - Hãng sản xuất  Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ - MUSCLE SET - Model 24-1 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ - MUSCLE SET - Model 24-1 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật cấy IOL loạn thị - TORIC IOL IMPLANTATION SET - Model 24-036 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật cấy IOL loạn thị - TORIC IOL IMPLANTATION SET - Model 24-036 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ mổ tạo hình - OCULOPLASTIC SET - Model 24-12 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ mổ tạo hình - OCULOPLASTIC SET - Model 24-12 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
  •  [1] 2