DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1560121   lần

354   khách hàng đang online

Dụng cụ xử lý

Dụng cụ bóp Silicone với cổng kết nối - Model 15-301/303 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ bóp Silicone với cổng kết nối - Model 15-301/303 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ spatula PVD Ogura, 23Ga - Model 13-1081-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ spatula PVD Ogura, 23Ga - Model 13-1081-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ bóc màng, mảnh, 27Ga - Model 13-097-27 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ bóc màng, mảnh, 27Ga - Model 13-097-27 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ bóc màng, mảnh, 25Ga - Model 13-0979 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ bóc màng, mảnh, 25Ga - Model 13-0979 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ bóc màng, mảnh, 23Ga - Model 13-097-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ bóc màng, mảnh, 23Ga - Model 13-097-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Búa phẫu thuật, hoàn thiện bóng - Model 16-135 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Búa phẫu thuật, hoàn thiện bóng - Model 16-135 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nâng giác mạc Bicalto Guide trong bộ ICSR, cao 0.3mm, rộng 0.1mm, dài 5mm gập góc - Model 13-147 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nâng giác mạc Bicalto Guide trong bộ ICSR, cao 0.3mm, rộng 0.1mm, dài 5mm gập góc - Model 13-147 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ đặt kính ICL Pallikaris - Model 13-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ đặt kính ICL Pallikaris - Model 13-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ Spatula Zaldivar, chiều dài tổng thể 123 mm - Model 20-203 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ Spatula Zaldivar, chiều dài tổng thể 123 mm - Model 20-203 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ Spatula tạo vạt giác mạc Femto LASIK hai đầu, chiều dài tổng thể 121mm - Model 20-202 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ Spatula tạo vạt giác mạc Femto LASIK hai đầu, chiều dài tổng thể 121mm - Model 20-202 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ Spatula tạo vạt giác mạc Femto LASIK hai đầu, chiều dài tổng thể 128mm - Model 20-201 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ Spatula tạo vạt giác mạc Femto LASIK hai đầu, chiều dài tổng thể 128mm - Model 20-201 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ Spatula tách trong LASEK, chiều dài tổng thể 130mm - Model 20-130 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ Spatula tách trong LASEK, chiều dài tổng thể 130mm - Model 20-130 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ LASIK Spatula và xử lý vạt, chiều dài tổng thể 145mm - Model 20-013 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ LASIK Spatula và xử lý vạt, chiều dài tổng thể 145mm - Model 20-013 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Nhíp phẫu thuật,CASTROVIEJO Fixation, 1x2 răng,mũi thẳng 0,5mm,dài 108mm,60-1548,Symmetry,Đức

Nhíp phẫu thuật,CASTROVIEJO Fixation, 1x2 răng,mũi thẳng 0,5mm,dài 108mm,60-1548,Symmetry,Đức
Kẹp rút chỉ, 4-2303T,RUMEX,Mỹ

Kẹp rút chỉ, 4-2303T,RUMEX,Mỹ
Kẹp giác mạc, 4-058T,RUMEX,Mỹ

Kẹp giác mạc, 4-058T,RUMEX,Mỹ
Kẹp giác mạc,4-0505T, RUMEX,Mỹ

Kẹp giác mạc,4-0505T, RUMEX,Mỹ
Kẹp gắp nhân,7-0201T, RUMEX,Mỹ

Kẹp gắp nhân,7-0201T, RUMEX,Mỹ
Kẹp chỉ,4-177S,RUMEX,Mỹ

Kẹp chỉ,4-177S,RUMEX,Mỹ
Cây nong đồng tử,10-083,RUMEX,Mỹ

Cây nong đồng tử,10-083,RUMEX,Mỹ
Cây ấn củng mạc,16-111,RUMEX,Mỹ

Cây ấn củng mạc,16-111,RUMEX,Mỹ
Cây chỉnh nhân,7-075, RUMEX,Mỹ

Cây chỉnh nhân,7-075, RUMEX,Mỹ
  •  [1] 2