DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 578146   lần

49   khách hàng đang online

Dụng cụ banh vết mổ,vành mi

Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi đẹp, dùng cho LASIK, chiều dài 70 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-0411TL - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi đẹp, dùng cho LASIK, chiều dài 70 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-0411TL - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi tròn kiểu Krazt, chiều dài 76 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-041TK - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi tròn kiểu Krazt, chiều dài 76 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-041TK - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi tròn chữ V, cỡ trẻ em, chiều dài 76 mm, titanium - Model 14-043T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi tròn chữ V, cỡ trẻ em, chiều dài 76 mm, titanium - Model 14-043T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi tròn chữ V, dùng cho người lớn., chiều dài 76mm, titanium - Model14-041T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi phía mũi Lieberman, lưỡi tròn chữ V, dùng cho người lớn., chiều dài 76mm, titanium - Model14-041T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi dẹt dùng cho LASIK, chiều dài 76 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-0401TL - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi dẹt dùng cho LASIK, chiều dài 76 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-0401TL - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)
Vành mi thái dương Liberman, lưỡi tròn, dùng cho LASIK, chiều dài 71 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-040TL - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)

Vành mi thái dương Liberman, lưỡi tròn, dùng cho LASIK, chiều dài 71 mm, titanium, cỡ người lớn - Model 14-040TL - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi dẹt kiểu Kratz, cỡ người lớn, chiều dài 76 mm, titanium - Model 14-0401TK - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi dẹt kiểu Kratz, cỡ người lớn, chiều dài 76 mm, titanium - Model 14-0401TK - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi tròn kiểu Kratz, cỡ người lớn, chiều dài 71 mm, titanium - Model 14-040TK - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi tròn kiểu Kratz, cỡ người lớn, chiều dài 71 mm, titanium - Model 14-040TK - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi dẹt chữ V, cỡ người lớn, chiều dài 76mm, titanium - Model 14-0401T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi dẹt chữ V, cỡ người lớn, chiều dài 76mm, titanium - Model 14-0401T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi tròn chữ V, cỡ trẻ em, chiều dài 71 mm, titanium - Model 14-042T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, lưỡi tròn chữ V, cỡ trẻ em, chiều dài 71 mm, titanium - Model 14-042T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman lưỡi tròn chữ V, cỡ người lớn, chiều dài 71 mm, titanium - Model 14-040T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman lưỡi tròn chữ V, cỡ người lớn, chiều dài 71 mm, titanium - Model 14-040T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi lưỡi cứng có thể đảo ngược, thân dẹt, chiều dài 70 mm, titanium - Model 14-0601T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi lưỡi cứng có thể đảo ngược, thân dẹt, chiều dài 70 mm, titanium - Model 14-0601T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi lưỡi cứng Kreshner có thể đảo ngược, thân tròn, chiều dài 70 mm, titanium - Model 14-060T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi lưỡi cứng Kreshner có thể đảo ngược, thân tròn, chiều dài 70 mm, titanium - Model 14-060T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi Kreshner có thể đảo ngược, chiều dài 70 mm, titanium - Model 14-062T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi Kreshner có thể đảo ngược, chiều dài 70 mm, titanium -  Model 14-062T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi Castroviejo, thân dẹt, lưỡi 15 mm có lỗ, cỡ người, chiều dài 80 mm, titanium - Model 14-061T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi Castroviejo, thân dẹt, lưỡi 15 mm có lỗ, cỡ người, chiều dài 80 mm, titanium - Model 14-061T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi Lieberman phía mũi dùng cho LASIK, cỡ người lớn, 14mm, có ống hút - Model 14-081LA - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi Lieberman phía mũi dùng cho LASIK, cỡ người lớn, 14mm, có ống hút - Model 14-081LA - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman cỡ người lớn, dùng cho LASIK, lưỡi 14 mm với ống hút - Model 14-080LA - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman cỡ người lớn, dùng cho LASIK, lưỡi 14 mm với ống hút - Model 14-080LA - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi phía mũi Lieberman lưỡi Kratz 14 mm, cỡ người lớn, với ống hút - Model 14-081KA - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi phía mũi Lieberman lưỡi Kratz 14 mm, cỡ người lớn, với ống hút - Model 14-081KA - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman, cỡ người lớn, lưỡi chữ V 14 mm với ống hút - Model 14-080A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, cỡ người lớn, lưỡi chữ V 14 mm với ống hút - Model 14-080A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)