DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 814964   lần

68   khách hàng đang online

Dụng cụ tách giác mạc

Dụng cụ tách vi biểu mô LASEK, chiều dài tổng thể 130mm - Model 20-131 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ tách vi biểu mô LASEK, chiều dài tổng thể 130mm - Model 20-131 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ tách mô trong DALK dài 12mm, chiều dài 122mm - Model 13-172 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ tách mô trong DALK dài 12mm, chiều dài 122mm - Model 13-172 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ tách mô trong DALK, đầu dẹt 1.4x0.7mm chiều dài 124 mm - Model 13-170 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ tách mô trong DALK, đầu dẹt 1.4x0.7mm chiều dài 124 mm - Model 13-170 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ tách vạt trong phẫu thuật DELK, đầu chữ Z, dài 120 mm - Model 13-160 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ tách vạt trong phẫu thuật DELK, đầu chữ Z, dài 120 mm - Model 13-160 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ tách nội mô, tưới dịch, chiều dài tổng thể 104mm - Model 13-139/1 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ tách nội mô, tưới dịch, chiều dài tổng thể 104mm - Model 13-139/1 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ tách giác mạc, cong, dài 127mm - Model 13-138 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ tách giác mạc, cong, dài 127mm - Model 13-138 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ tách giác mạc, thẳng, dài 125mm - Model 13-137 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ tách giác mạc, thẳng, dài 125mm - Model 13-137 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)