DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 814954   lần

54   khách hàng đang online

Kim

Kim tiền phòng Mendez, góc 45 độ, uốn cong 3mm đến đầu, đầu tròn, 27Ga x 10 mm - Model 15-1054 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim tiền phòng Mendez, góc 45 độ, uốn cong 3mm đến đầu, đầu tròn, 27Ga x 10 mm - Model 15-1054 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim dùng trong phẫu thuật Glaucoman, 26Ga/23Ga - Model 15-1053 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim dùng trong phẫu thuật Glaucoman, 26Ga/23Ga - Model 15-1053 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim dùng trong phẫu thuật PT Glaucoma, góc 60 độ, chiều dài uốn cong 7 mm, 27Ga x 16 mm - Model 15-1052 - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)

Kim dùng trong phẫu thuật PT Glaucoma, góc 60 độ, chiều dài uốn cong 7 mm, 27Ga x 16 mm - Model 15-1052 - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)
Kim Viscocanalostomy 30G, đầu vát 5mm - Model 15-1051-30 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim Viscocanalostomy 30G, đầu vát 5mm - Model 15-1051-30 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo West, 23G x 30 mm - Model 15-037 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo West, 23G x 30 mm - Model 15-037 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo Anel, thẳng, 25G, dài, đặc biệt với đầu cùn - Model 15-035-25S - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo Anel, thẳng, 25G, dài, đặc biệt với đầu cùn - Model 15-035-25S - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo Anel, thẳng, 23G, dài, đặc biệt với đầu cùn - Model 15-035-23S - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo Anel, thẳng, 23G, dài, đặc biệt với đầu cùn - Model 15-035-23S - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo Anel, cong, 25G, dài, đặt biệt với đầu cùn - Model 15-035-25C - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo Anel, cong, 25G, dài, đặt biệt với đầu cùn - Model 15-035-25C - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo Anel, cong, 23G, dài, đặt biệt với đầu cùn - Model 15-035-23C - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo Anel, cong, 23G, dài, đặt biệt với đầu cùn - Model 15-035-23C - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo Fasanella, 23G x 42 mm - Model 15-033 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo Fasanella, 23G x 42 mm - Model 15-033 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo Shahinian 25G x 35mm - Model 15-032 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo Shahinian 25G x 35mm - Model 15-032 -  Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo Bailey, 23G, thẳng, 23Ga x 15mm - Model 15-031 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo Bailey, 23G, thẳng, 23Ga x 15mm - Model 15-031 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo, được tăng cường, cong, 23G x 32mm - Model 15-209 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo, được tăng cường, cong, 23G x 32mm - Model 15-209 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim lệ đạo, được tăng cường, thẳng, 23G x 32mm - Model 15-207 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim lệ đạo, được tăng cường, thẳng, 23G x 32mm - Model 15-207 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim I/A J Shaped, phải, loại đảo ngược, 23/23G - Model 15-1150R - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim I/A J Shaped, phải, loại đảo ngược, 23/23G - Model 15-1150R - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim I/A J Shaped, phải, loại thông thường, 23/23G - Model 15-1149R - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim I/A J Shaped, phải, loại thông thường, 23/23G - Model 15-1149R - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim I/A J Shaped, trái, loại thông thường, 23/23G - Model 15-1149L - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim I/A J Shaped, trái, loại thông thường, 23/23G - Model 15-1149L - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim I/A Simcoe ngược, 23/23G, hút, nòng 0.4 mm, rửa, qua ống -Model 15-133-0.4 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim I/A Simcoe ngược, 23/23G, hút, nòng 0.4 mm, rửa, qua ống -Model 15-133-0.4 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim I/A Simcoe ngược, 23/23G, hút, nòng 0.3 mm, rửa, qua ống -Model 15-133-0.3 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim I/A Simcoe ngược, 23/23G, hút, nòng 0.3 mm, rửa, qua ống -Model 15-133-0.3 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim I/A Simcoe, 23/23G, cổng thông thường 0.4 mm - Model 15-129-0.4 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim I/A Simcoe, 23/23G, cổng thông thường 0.4 mm - Model 15-129-0.4 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim I/A Simcoe, 23/23G, cổng thông thường 0.3 mm - Model 15-129-0.3 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim I/A Simcoe, 23/23G, cổng thông thường 0.3 mm - Model 15-129-0.3 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kim hút rửa I/A Gills-Welsh với ống silicone, đầu hình olive, thẳng - Model 15-121S - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kim hút rửa I/A Gills-Welsh với ống silicone, đầu hình olive, thẳng - Model 15-121S - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)