DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1560117   lần

413   khách hàng đang online

Dụng cụ khoan

Kẹp đặt giác mạc Donor, titanium - Model 4-2019T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp đặt giác mạc Donor, titanium - Model 4-2019T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 9.5mm - Model 16-0311 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 9.5mm - Model 16-0311 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 9.0 mm - Model 16-0310 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 9.0 mm - Model 16-0310 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 8.5mm - Model 16-0309 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 8.5mm - Model 16-0309 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 8.25 mm - Model 16-0308 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 8.25 mm - Model 16-0308 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 8.0mm - Model 16-0307 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 8.0mm - Model 16-0307 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 7.75mm - Model 7.75mm - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 7.75mm - Model 7.75mm - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 7.5mm - Model 16-0305 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 7.5mm - Model 16-0305 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 7.0mm - Model 16-0303 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 7.0mm - Model 16-0303 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 6.5mm - Model 16-0301 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 6.5mm - Model 16-0301 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan giác mạc 6.0mm - Model 16-0300 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan giác mạc 6.0mm - Model 16-0300 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan LASEK 9.0 mm/ phễu 9.5mm - Model 20-122 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan LASEK 9.0 mm/ phễu 9.5mm - Model 20-122 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan LASEK 8.0mm/phễu 8.5mm - Model 20-121 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan LASEK 8.0mm/phễu 8.5mm - Model 20-121 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan LASEK dạng phễu 9.5mm, titanium - Model 20-1041T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan LASEK dạng phễu 9.5mm, titanium - Model 20-1041T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan LASEK dạng phễu 8.5mm, titanium - Model 20-1031T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan LASEK dạng phễu 8.5mm, titanium - Model 20-1031T - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan LASEK 9.0mm, độ sâu cài sẵn 70 Microns - Model 20-1021 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan LASEK 9.0mm, độ sâu cài sẵn 70 Microns - Model 20-1021 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ khoan LASEK 8.0mm, độ sâu cài sẵn 70 Microns - Model 20-1011 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ khoan LASEK 8.0mm, độ sâu cài sẵn 70 Microns - Model 20-1011 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)