DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559965   lần

69   khách hàng đang online

Dụng cụ đục, nạo

THÌA NẠO MODEL:1121B HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

THÌA NẠO MODEL:1121B HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
THÌA ĐỤC LỖ NHỎ DÀI 10CM MODEL:MC17C HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

THÌA ĐỤC LỖ NHỎ DÀI 10CM MODEL:MC17C HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
THÌA ĐỤC LỖ DÀI 14.5CM MODEL:MC17 BIS HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

THÌA ĐỤC LỖ DÀI 14.5CM MODEL:MC17 BIS HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
THÌA ĐỤC LỖ DÀI 14.5CM MODEL:MC17 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

THÌA ĐỤC LỖ DÀI 14.5CM MODEL:MC17 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
Dụng cụ nạo màng, 20Ga - Model 13-092 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo màng, 20Ga - Model 13-092 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 4-3.5 mm - Model 16-067- Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 4-3.5 mm - Model 16-067- Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 3-2.5 mm - Model 16-066- Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 3-2.5 mm - Model 16-066- Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 2-2.0 mm - Model 16-065 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 2-2.0 mm - Model 16-065 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 1-1.75 mm - Model 16-064 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 1-1.75 mm - Model 16-064 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 0-1.5 mm - Model 16-063 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo chắp Meyerhoefer, cỡ 0-1.5 mm - Model 16-063 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo mộng với tay cầm mạnh và đầu hút tròn 5mm, có gờ bằng kim cương - Model 16-050-5.0 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo mộng với tay cầm mạnh và đầu hút tròn 5mm, có gờ bằng kim cương - Model  16-050-5.0 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo mộng với tay cầm mạnh và đầu hút tròn 3.5mm, có gờ bằng kim cương - Model 16-050-3.5 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo mộng với tay cầm mạnh và đầu hút tròn 3.5mm, có gờ bằng kim cương - Model  16-050-3.5 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo mộng với tay cầm mạnh và đầu hút tròn 2.5mm, có gờ bằng kim cương - Model 16-051-2.5 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo mộng với tay cầm mạnh và đầu hút tròn 2.5mm, có gờ bằng kim cương - Model  16-051-2.5 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

 

Đầu nạo mộng thay thế loại 0.5 mm - Model 16-143B - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Đầu nạo mộng thay thế loại 0.5 mm - Model 16-143B - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Đầu nạo mộng thay thế loại 1.0 mm - Model 16-142B - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Đầu nạo mộng thay thế loại 1.0 mm - Model 16-142B - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo mộng Rust Ring có gờ 0.5mm - Model 16-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo mộng Rust Ring có gờ 0.5mm - Model 16-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ nạo mộng Rust Ring có gờ 1mm - Model 16-140 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ nạo mộng Rust Ring có gờ 1mm - Model 16-140 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ đục màng Kelly Descemets, đường kính 0.75 mm, tay cầm tác dụng bóp ép, chiều dài 131 mm - Model 16-011 - Hãng sản xuất Riumex (Mỹ)

Dụng cụ đục màng Kelly Descemets, đường kính 0.75 mm, tay cầm tác dụng bóp ép, chiều dài 131 mm - Model  16-011 - Hãng sản xuất Riumex (Mỹ)
Dụng cụ đục lỗ giác củng mạc Rumex ( đầu 0.5;0.75;1.0;1.5 mm), chiều dài 110mm - Model 16-010 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ đục lỗ giác củng mạc Rumex ( đầu 0.5;0.75;1.0;1.5 mm), chiều dài 110mm - Model 16-010 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)