DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1472723   lần

76   khách hàng đang online

Phụ kiện máy sốc tim

MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY AED MEDIANA A15 MODEL:2871 HÃNG SX:MEDIANA (HÀN QUỐC)

MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY AED MEDIANA A15 MODEL:2871 HÃNG SX:MEDIANA (HÀN QUỐC)
MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY AED I-PAD NF1200 MODEL:CUA0903PF HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)

MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY AED I-PAD NF1200 MODEL:CUA0903PF HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)
MIẾNG DÁN TRẺ EM CHO MÁY AED I-PAD NF1200 MODEL:CUA0512P HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)

MIẾNG DÁN TRẺ EM CHO MÁY AED I-PAD NF1200 MODEL:CUA0512P HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)
MIẾNG DÁN TRẺ EM CHO MÁY AED I-PAD SP1 MODEL:CUA1102S HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)

MIẾNG DÁN TRẺ EM CHO MÁY AED I-PAD SP1 MODEL:CUA1102S HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)
MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY AED I-PAD SP1 MODEL:CUA1007S HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)

MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY AED I-PAD SP1 MODEL:CUA1007S HÃNG SX:CU MEDICAL (HÀN QUỐC)
MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY CARDIOLIFE AED 2100 AED 3100 MODEL:P-740K HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)

MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN CHO MÁY CARDIOLIFE AED 2100  AED 3100 MODEL:P-740K HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)
CẢM BIẾN ETCO2 CAPNO 5 MAINSTREAMS LOFLO CO2 CHO MÁY SỐC TIM ZOLL MODEL:8000-0367 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

CẢM BIẾN ETCO2 CAPNO 5 MAINSTREAMS LOFLO CO2 CHO MÁY SỐC TIM ZOLL MODEL:8000-0367 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0364 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0364 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0363 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0363 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0362 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0362 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0361 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0361 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI KÈM ỐNG THỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0265-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI KÈM ỐNG THỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0265-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0261-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0261-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0260-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0260-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0263-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0263-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES M,R,E MODEL:8000-0262-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES M,R,E MODEL:8000-0262-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 3M MODEL:8000-0293 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)

CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 3M MODEL:8000-0293 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)
CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 1.2M MODEL:8000-0298 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)

CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 1.2M MODEL:8000-0298 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)
TAY ĐÁNH ĐIỆN CỰC DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES MODEL:8000-1010-01 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)

TAY ĐÁNH ĐIỆN CỰC DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES MODEL:8000-1010-01 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)
CÁP THỬ CHO MIẾNG DÁN CPR UNI-PADZ MODEL:8900-000268 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

CÁP THỬ CHO MIẾNG DÁN CPR UNI-PADZ MODEL:8900-000268 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
VALI PELICAN CHUYÊN DỤNG CHO MÁY SỐC TIM AED PLUS MODEL:8000-0836-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

VALI PELICAN CHUYÊN DỤNG CHO MÁY SỐC TIM AED PLUS MODEL:8000-0836-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BALO CỨU HỘ CHO MÁY SỐC TIM POWERHEART G3 G5 MODEL:XRMAED011A HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BALO CỨU HỘ CHO MÁY SỐC TIM POWERHEART G3 G5 MODEL:XRMAED011A HÃNG SX:ZOLL (MỸ)