DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 664832   lần

42   khách hàng đang online

Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh

Máy siêu âm xe đẩy 2D chất lượng cao - Model PL-2018 - Hãng sản xuất Wuhan (TQ)

Máy siêu âm xe đẩy 2D chất lượng cao - Model PL-2018 - Hãng sản xuất Wuhan (TQ)
Đệm mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1130.55A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Đệm mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1130.55A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Xe đẩy film - Model FC1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Xe đẩy film - Model FC1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Bảo vệ ống kính nội soi - Model SH - S2 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Bảo vệ ống kính nội soi - Model SH - S2 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Bảo vệ ống kính nội soi - Model SH - S1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Bảo vệ ống kính nội soi - Model SH - S1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Bảo vệ ống kính nội soi - Model SH - 1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Bảo vệ ống kính nội soi - Model SH - 1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Gía đỡ nội soi (gỗ) - Model EH - W3 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Gía đỡ nội soi (gỗ) - Model EH - W3 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Gía đỡ nội soi (gỗ) - Model EH - W2 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Gía đỡ nội soi (gỗ) - Model EH - W2 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Gía treo ống nội soi (gỗ) - Model NEH - W1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Gía treo ống nội soi (gỗ) - Model NEH - W1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Gía treo ống nội soi (gỗ) - Model EH - W1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Gía treo ống nội soi (gỗ) - Model EH - W1 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Gía phơi đồ nội soi - Mode EH - 10 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Gía phơi đồ nội soi - Mode EH - 10 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Gía phơi đồ nội soi - Mode EH - 8 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Gía phơi đồ nội soi - Mode EH - 8 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Gía phơi đồ nội soi - Mode EH - 4 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Gía phơi đồ nội soi - Mode EH - 4 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Kệ giá đỡ để đựng ống khử khuẩn ống nội soi - Model AS - 03 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Kệ giá đỡ để đựng ống khử khuẩn ống nội soi - Model AS - 03 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Kệ giá đỡ để đựng ống khử khuẩn ống nội soi - Model AS - 02 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Kệ giá đỡ để đựng ống khử khuẩn ống nội soi - Model AS - 02 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Tủ treo ống nội soi - Model CSC - R10 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Tủ treo ống nội soi - Model CSC - R10 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Tủ treo ống nội soi - Model CSC - R8 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Tủ treo ống nội soi - Model CSC - R8 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Tủ treo ống nội soi - Model CSC - R6 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Tủ treo ống nội soi - Model CSC - R6 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Tủ treo ống nội soi - Model ESC - R10 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Tủ treo ống nội soi - Model ESC - R10 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Tủ treo ống nội soi - Model ESC - R8 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Tủ treo ống nội soi - Model ESC - R8 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Tủ treo ống nội soi - Model ESC - R6 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Tủ treo ống nội soi - Model ESC - R6 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Tủ treo ống nội soi - Model CSC - 6 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Tủ treo ống nội soi - Model CSC - 6 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)