DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1561478   lần

28   khách hàng đang online

Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh

ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM HP PHILIPS 8040 MODEL:TFCT-PH06-2303 HÃNG SX:HP (MỸ)

ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM HP PHILIPS 8040 MODEL:TFCT-PH06-2303 HÃNG SX:HP (MỸ)
ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM HP PHILIPS M1356A MODEL:TFCU-PH05-2303 HÃNG SX:HP (MỸ)

ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM HP PHILIPS M1356A MODEL:TFCU-PH05-2303 HÃNG SX:HP (MỸ)
ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM GE COROMETRICS NAUTILUS 2264 MODEL:TFCT-CM03-0101 HÃNG SX:GE (MỸ)

ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM GE COROMETRICS NAUTILUS 2264 MODEL:TFCT-CM03-0101 HÃNG SX:GE (MỸ)
ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM GE COROMETRICS 5700 NAUTILUS MODEL:TFCU-CM03-0201 HÃNG SX:GE (MỸ)

ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM GE COROMETRICS 5700 NAUTILUS MODEL:TFCU-CM03-0201 HÃNG SX:GE (MỸ)
ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM GE COROMETRICS 5700 NAUTILUS MODEL:TFCU-CM03-0201 HÃNG SX:GE (MỸ)

ĐẦU DÒ SIÊU ÂM CHO MÁY SIÊU ÂM GE COROMETRICS 5700 NAUTILUS MODEL:TFCU-CM03-0201 HÃNG SX:GE (MỸ)
PIN CHO MONITOR MARQUETTE DASH 2500 MODEL:2023227-001 HÃNG SX:OSI MEDICAL (MỸ)

PIN CHO MONITOR MARQUETTE DASH 2500 MODEL:2023227-001 HÃNG SX:OSI MEDICAL (MỸ)
BÓNG KÉO SỎI 3 KÊNH MODEL:B-V232P-A HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

BÓNG KÉO SỎI 3 KÊNH MODEL:B-V232P-A HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
TAY CẦM VỎ BIPOLAR MODEL:13-1646SI HÃNG SX:ACKERMANN (ĐỨC)

TAY CẦM VỎ BIPOLAR MODEL:13-1646SI HÃNG SX:ACKERMANN (ĐỨC)
NẮP ĐẬY KÊNH SINH THIẾT DÂY SOI MODEL:OF-B190 HÃNG SX:HOYA (NHẬT BẢN)

NẮP ĐẬY KÊNH SINH THIẾT DÂY SOI MODEL:OF-B190 HÃNG SX:HOYA (NHẬT BẢN)
DÂY DẪN VÀ DỤNG CỤ ĐIỀU KHIỂN DÂY DẪN HỆ THỐNG BÀO MẢNG XƠ VỮA ROTABLATOR MODEL:H802228240022 HÃNG SX:BOSTON SCIENTIFIC (MỸ)

DÂY DẪN VÀ DỤNG CỤ ĐIỀU KHIỂN DÂY DẪN HỆ THỐNG BÀO MẢNG XƠ VỮA ROTABLATOR MODEL:H802228240022 HÃNG SX:BOSTON SCIENTIFIC (MỸ)
ĐIỆN CỰC CẮT RẠCH HÌNH VÒNG 24Fr MODEL:WA22306D HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

ĐIỆN CỰC CẮT RẠCH HÌNH VÒNG 24Fr MODEL:WA22306D HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
DÂY NỘI SOI DẠ DÀY MODEL:GIF-XP170N HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

DÂY NỘI SOI DẠ DÀY MODEL:GIF-XP170N HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
DÂY NỘI SOI DẠ DÀY MODEL:GIF-H170 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

DÂY NỘI SOI DẠ DÀY MODEL:GIF-H170 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
ỐNG NỘI SOI TÁ TRÀNG MODEL:TJF-Q180V HÃNG SX: OLYMPUS (NHẬT BẢN)

ỐNG NỘI SOI TÁ TRÀNG MODEL:TJF-Q180V HÃNG SX: OLYMPUS (NHẬT BẢN)
DÂY NỘI SOI PHẾ QUẢN MODEL:BF-1TQ170 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

DÂY NỘI SOI PHẾ QUẢN MODEL:BF-1TQ170 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
ĐẦU DÒ SIÊU ÂM LINEAR MODEL:12L-RS HÃNG SX: GE HEALTHCARE (MỸ)

ĐẦU DÒ SIÊU ÂM LINEAR MODEL:12L-RS HÃNG SX: GE HEALTHCARE (MỸ)
NGUỒN SÁNG XENON 4K UHD MODEL:CLV-S400 HÃNG SX: OLYMPUS (NHẬT BẢN)

NGUỒN SÁNG XENON 4K UHD MODEL:CLV-S400 HÃNG SX: OLYMPUS (NHẬT BẢN)
BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH NỘI SOI 4K UHD MODEL:OTV-S400 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH NỘI SOI 4K UHD MODEL:OTV-S400 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
ỐNG NỘI SOI SIÊU ÂM DẠ DÀY MODEL:GF-UCT180 HÃNG SX: OLYMPUS (NHẬT BẢN)

ỐNG NỘI SOI SIÊU ÂM DẠ DÀY MODEL:GF-UCT180 HÃNG SX: OLYMPUS (NHẬT BẢN)
BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH NỘI SOI SIÊU ÂM MODEL:EU-ME2 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH NỘI SOI SIÊU ÂM MODEL:EU-ME2 HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
BƠM TRUYỀN CẢN QUANG 10ML MODEL:MSS111-LB HÃNG SX:MERIT MEDALLION (MỸ)

BƠM TRUYỀN CẢN QUANG 10ML MODEL:MSS111-LB HÃNG SX:MERIT MEDALLION (MỸ)
BƠM TRUYỀN CẢN QUANG 3ML MODEL:MSS031 HÃNG SX:MERIT MEDALLION (MỸ)

BƠM TRUYỀN CẢN QUANG 3ML MODEL:MSS031 HÃNG SX:MERIT MEDALLION (MỸ)