DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559977   lần

81   khách hàng đang online

Thiết bị Sản-Nhi khoa

HỆ THỐNG NỘI SOI TỬ CUNG ICARE+ MODEL:D400 100 501 HÃNG SX:DELMONT IMAGING (PHÁP)

HỆ THỐNG NỘI SOI TỬ CUNG ICARE+ MODEL:D400 100 501 HÃNG SX:DELMONT IMAGING (PHÁP)
MÁY DOPPLER MẠCH MÁU & SẢN KHOA MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

MÁY DOPPLER MẠCH MÁU & SẢN KHOA MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
MÁY DOPPLER MẠCH MÁU MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

MÁY DOPPLER MẠCH MÁU MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
DÂY NỐI CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

DÂY NỐI CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
PIN CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

PIN CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEXDOP CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
SẠC CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEX POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

SẠC CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEX POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
ĐẦU DÒ CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEX POCKETDOP II & CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

ĐẦU DÒ CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEX POCKETDOP II & CT+ HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
PIN CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEX POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

PIN CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL: IMEX POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
MÁY DOPPLER ĐO CHỈ SỐ ABI MODEL:POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

MÁY DOPPLER ĐO CHỈ SỐ ABI MODEL:POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
MÁY DOPPLER MẠCH MÁU MODEL:POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

MÁY DOPPLER MẠCH MÁU MODEL:POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
MÁY NGHE TIM THAI & MẠCH MÁU MODEL:POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

MÁY NGHE TIM THAI & MẠCH MÁU MODEL:POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
MÁY NGHE TIM THAI MODEL:IMEX POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)

MÁY NGHE TIM THAI MODEL:IMEX POCKETDOP II HÃNG SX: NATUS MEDICAL (MỸ)
XE ĐẨY CHO MONITOR SẢN KHOA MODEL:D900 D920 D930 FD1 FD2 FD3 SD2 MD2 HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)

XE ĐẨY CHO MONITOR SẢN KHOA MODEL:D900 D920 D930 FD1 FD2 FD3 SD2 MD2 HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)
XE ĐẨY CHO MONITOR SẢN KHOA MODEL:DMX & SR HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)

XE ĐẨY CHO MONITOR SẢN KHOA MODEL:DMX & SR HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)
GIẤY IN CHO MÁY ABI HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)

GIẤY IN CHO MÁY ABI HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)
PHẦN MỀM MÁY DOPPLEX MẠCH MÁU MODEL:DR3 HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)

PHẦN MỀM MÁY DOPPLEX MẠCH MÁU MODEL:DR3 HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)
PHẦN MỀM MÁY DOPPLEX MẠCH MÁU MODEL:DMX DMXR HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)

PHẦN MỀM MÁY DOPPLEX MẠCH MÁU MODEL:DMX DMXR HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)
GIẤY IN CHO MÁY IN MODEL:PRINTA HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)

GIẤY IN CHO MÁY IN MODEL:PRINTA HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)
MÁY IN CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL:FD2 MD2 HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)

MÁY IN CHO MÁY NGHE TIM THAI MODEL:FD2 MD2 HÃNG SX:HUNTLEIGH (MỸ)
GIÁ TREO TƯỜNG CHO MÁY ĐO HUYẾT ÁP HUYẾT ÁP CỔ CHÂN CÁNH TAY (DOPPLER ABI SYSTEM) MODEL:DA100 HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)

GIÁ TREO TƯỜNG CHO MÁY ĐO HUYẾT ÁP HUYẾT ÁP CỔ CHÂN CÁNH TAY (DOPPLER ABI SYSTEM) MODEL:DA100 HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)
BỘ VÒNG BÍT LOẠI THƯỜNG CHO MÁY ĐO HUYẾT ÁP HUYẾT ÁP CỔ CHÂN CÁNH TAY (DOPPLER ABI SYSTEM) MODEL:DA100 HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)

BỘ VÒNG BÍT LOẠI THƯỜNG CHO MÁY ĐO HUYẾT ÁP HUYẾT ÁP CỔ CHÂN CÁNH TAY (DOPPLER ABI SYSTEM) MODEL:DA100 HÃNG SX: HUNTLEIGH (MỸ)