DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

 • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
 • Internet
 • Hội chợ,Triển lãm
 • Báo chí
 • Qua tổng đài 1080
 • Người thân,Bạn bè
 • Tờ rơi,Poster
 •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1560130   lần

421   khách hàng đang online

Máy rửa dạ dầy

Máy rửa dạ dày model SC-IA/II, SC-IIIA, SC-IIIB, SC-III (Tongye – TQ)

Máy rửa dạ dày model SC-IA/II, SC-IIIA, SC-IIIB, SC-III (Tongye – TQ)
Máy rửa dạ dầy AF-WP1,FGM,Nhật

Máy rửa dạ dầy AF-WP1,FGM,Nhật
Máy rửa dạ dầy 7DI

Máy rửa dạ dầy 7DI

Yuyue-TQ

Máy hút rửa dạ dầy DF-500

Máy hút rửa dạ dầy DF-500

 Doctor's Friend-Đài loan

Máy rửa dạ dày tự động DXW-A-SMIC-TQ

Electirc Wash Machine for Stomach model DXW-1A, is intended for saving lives of patients who have taken poison or had toxic food in emergency cases and for washing stomach befroe operation in hospitals.
.Feature
 1. Powered by electromagnetism pump and carries out double function of rinse and suction to wash stomach through out.
 2. The unit case made of engineering plastics,external appearance novel and smoothly.Operating tray can be placed on top of the unit case that provides facility.
 3. The working system of pressure controlling designed strictly as to adjust the rinse or suction pressure according to the requirement in clinic.
 4. Alert device makes it convenient for trouble shooting and service.
. Specifications
 1. Flow Rate:≥2L/min
 2. Auto-Control:
  Capacity of rinse:250
  350mL
  Capacity of suction:300
  450mL
 3. Pressure control:
  positive & negative pressure setting level 47
  67KPa
 4. Noise:≤60dB(A)
 5. Storage Bucket:10L×2
 6. Power supply:~220V±10%50Hz
 7. Input power250VA
 8. G.W.27kg
 9. Dimension540mm×490mm×930mm
Máy rửa dạ dày tự động DXW-A-SMIC-TQ

DXW - A

ÑAËC ÑIEÅM:

- Keát caáu vng chc, ng dng coâng ngh môùi bơm khoâng s dng du, deã daøng vaän haønh vaø di chuyeån thuaän tieän.

- Laøm saïch daï daøy vaø khoâng laøm toån haïi ñeán thaønh daï daøy.

- Ñieàu khieån baèng tay, töï ñoäng vaø deã daøng ñieàu chænh.

Máy rửa dạ dày tự động DXW-A-SMIC-TQ

DXW - A

ÑAËC ÑIEÅM:

- Keát caáu vng chc, ng dng coâng ngh môùi bơm khoâng s dng du, deã daøng vaän haønh vaø di chuyeån thuaän tieän.

- Laøm saïch daï daøy vaø khoâng laøm toån haïi ñeán thaønh daï daøy.

- Ñieàu khieån baèng tay, töï ñoäng vaø deã daøng ñieàu chænh.

Máy rửa dạ dày dùng điện Model: SC-IIIB Xuất xứ: Trung Quốc

SC-IIIB GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-IIIB Automatic Gastric-Lavage Machine is applied to the first aid treatment for the poisoned patient or food poisoning. it is very appropriate for patients who are different age with various constitution because of setting pressure regulator into and out of the stomach.

Specification:
Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)
Input & output volume: 500ml/T
Power source: AC220V±10%; 50Hz±2%
Power consumption: ≤150VA
Noise: ≤60dB(A)
Net weight: 13Kg
Dimension: 40cm×34cm×19cm

Feature:
*Digital display
*Pressure feedback control system
*Powerful reverse mechanism
*Pressure and flow protection
*Liquid volume balance function

 

 

Máy rửa dạ dày dùng điện Model: SC-III Xuất xứ: Trung Quốc

SC-III GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-III Gastric-Lavage Machine is applied to the first aid treatment for the poisoned patient or food poisoning. It is normal used in first aid center because of its power suck for patients.

Specification:
Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)
Input & output volume: 500ml/T
Power source: AC220V±10%; 50Hz±2%
Power consumption: ≤150VA
Noise: ≤60dB(A)
Net weight: 13Kg
Dimension: (40+15)cm×34cm×19cm

Feature:
*Combine with suction unit
*Vacuum pressure can be setup
*Pressure feedback control system
*Powerful reverse mechanism
*Pressure and flow protection
*Liquid volume balance function
*Digital display

 

Máy rửa dạ dày dùng điện Model: SC-II Xuất xứ: Trung Quốc

SC-II GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-II Automatic Gastric-Lavage Machine is suitable to emergency treatment for patients taking poisonous substance and food poisoning.

Specification:
Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)
Input & output volume: 500ml/T
Power source: AC220V±10%; 50Hz±2%
Power consumption: ≤120VA
Noise: ≤60dB(A)
Net weight: 9.2Kg
Dimension: 40cm×34cm×19cm

Feature:
*Digital display
*Liquid balance function.
*Pressure feedback control system
*Powerful reversed mechanism
*Pressure and flow protection
*Liquid volume balance function
Máy rửa dạ dày dùng điện Model: SCI A Xuất xứ: Trung Quốc

SC-IA GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-IA gastric-lavage machine is suitable to patients taking poisonous substance and food poisoning in first aid center or hospital.

Specification:
Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)
Input & output volume: 500ml/T
Power source: AC220V±10%; 50Hz±2%
Power consumption: ≤120VA
Noise: ≤60dB(A)
Net weight: 9.2Kg
Dimension: 40cm×34cm×19cm

Feature:
*Dynamic simulation show
*Liquid balance function
*Pressure feedback control system
*Powerful reversed mechanism
*Pressure and flow protection
*Liquid volume balance function
Máy rửa dạ dày dùng điện Model: SCI Xuất xứ: Trung Quốc

Máy rửa dạ dày dùng điện Model: SCI  Xuất xứ: Trung Quốc

-Kích thước nhỏ gọn

-Hiển thị áp suất đồng hồ và chức năng cân bằng lượng dung dịch bơm va hút

-Làm việc an toàn và ổn định trong thời gian dài