DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1562425   lần

33   khách hàng đang online

Pipet

Ống nhỏ giọt – Gongdong (TQ)

Ống nhỏ giọt – Gongdong (TQ)
Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 1000-5000µl - FiveStar (TQ)

Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 1000-5000µl - FiveStar (TQ)
Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 100-1000µl - FiveStar (TQ)

Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 100-1000µl - FiveStar (TQ)
Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 20-200µl - FiveStar (TQ)

Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 20-200µl - FiveStar (TQ)
Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 10-100µl - FiveStar (TQ)

Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 10-100µl - FiveStar (TQ)
Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 5-50µl - FiveStar (TQ)

Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 5-50µl - FiveStar (TQ)
Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 2-20µl - FiveStar (TQ)

Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 2-20µl - FiveStar (TQ)
Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 1-10µl - FiveStar (TQ)

Pipet kiểm soát thể tích kỹ thuật số 1-10µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Nine 1000-5000µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Nine 1000-5000µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Nine 200-1000µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Nine 200-1000µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Nine 100-500µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Nine 100-500µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Nine 50-250µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Nine 50-250µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Nine 10-50µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Nine 10-50µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Five 1000-5000µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Five 1000-5000µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Five 200-1000µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Five 200-1000µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Five 100-500µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Five 100-500µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Five 5-250µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Five 5-250µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Five 10-50µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Five 10-50µl - FiveStar (TQ)
Pipet điều chỉnh Five 5-25µl - FiveStar (TQ)

Pipet điều chỉnh Five 5-25µl - FiveStar (TQ)
Pipet định lượng cố định 1000µl - FiveStar (TQ)

Pipet định lượng cố định 1000µl - FiveStar (TQ)
Pipet định lượng cố định 500µl - FiveStar (TQ)

Pipet định lượng cố định 500µl - FiveStar (TQ)
Pipet định lượng cố định 200µl - FiveStar (TQ)

Pipet định lượng cố định 200µl - FiveStar (TQ)
  •  [1] 2