DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 578780   lần

38   khách hàng đang online

Khoa mắt - nhãn khoa

Vành mi thái dương Lieberman, cỡ trẻ em, lưỡi chữ V 14 mm với ống hút - Model 14-082A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, cỡ trẻ em, lưỡi chữ V 14 mm với ống hút - Model 14-082A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi thái dương Lieberman, cỡ người lớn, lưỡi chữ V 14 mm với ống hút - Model 14-080A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi thái dương Lieberman, cỡ người lớn, lưỡi chữ V 14 mm với ống hút - Model 14-080A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Vành mi Kreshner, có thể đảo ngược với ống hút, thân tròn - Model 14-060A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Vành mi Kreshner, có thể đảo ngược với ống hút, thân tròn - Model 14-060A - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ đục vùng bè, đường kính 0.6 mm, vết đục 0.3 mm x 0.6 mm chỉ có phần đầu - Model 16-0111 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ đục vùng bè, đường kính 0.6 mm, vết đục 0.3 mm x 0.6 mm chỉ có phần đầu - Model 16-0111 - Hãng  sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ giữ kim nội nhẵn, 23 Ga - Model 8-1211-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ giữ kim nội nhẵn, 23 Ga - Model 8-1211-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dụng cụ giữ kim đồng trục để khâu thuỷ tinh thể nhân tạo, titanium, 19Ga - Model 8-120 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ giữ kim đồng trục để khâu thuỷ tinh thể nhân tạo, titanium, 19Ga - Model 8-120 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kéo cắt bao dùng cho lỗ phụ, bên phải, 20 Ga, có khoá, chỉ có đầu kéo - Model 11-03741 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kéo cắt bao dùng cho lỗ phụ, bên phải, 20 Ga, có khoá, chỉ có đầu kéo - Model 11-03741 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kéo cắt bao dùng cho lỗ phụ, bên trái, 20 Ga, có khoá, chỉ có đầu kéo - Model 11-03741 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kéo cắt bao dùng cho lỗ phụ, bên trái, 20 Ga, có khoá, chỉ có đầu kéo - Model 11-03741 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kéo cắt mống mắt Zaldivar, 23 Ga, có khoá, chỉ có đầu kéo - Model 11-03721 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kéo cắt mống mắt Zaldivar, 23 Ga, có khoá, chỉ có đầu kéo - Model 11-03721 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ Rowen dùng để lấy thuỷ tinh thể, kéo thẳng 19Ga - Model 4-2151 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ Rowen dùng để lấy thuỷ tinh thể, kéo thẳng 19Ga - Model 4-2151 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ đụng cụ Rowen dùng để lấy Thuỷ tinh thể mềm, loại kẹp Crocodile, 20 Ga - Model 4-2150 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ đụng cụ Rowen dùng để lấy Thuỷ tinh thể mềm, loại kẹp Crocodile, 20 Ga - Model 4-2150 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp giữ IOL, 21 Ga, chỉ có phần đầu - Model 4-2145 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp giữ IOL, 21 Ga, chỉ có phần đầu - Model 4-2145 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp đặt thuỷ tinh thể ICL đồng trục, gập góc 20Ga, chỉ có phần đầu, không xoay được - Model 4-21431 - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)

Kẹp đặt thuỷ tinh thể ICL đồng trục, gập góc 20Ga, chỉ có phần đầu, không xoay được - Model 4-21431 - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)
Kẹp buộc chỉ nội nhãn, 23 Ga, chỉ có phần đầu - Model 4-1891 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp buộc chỉ nội nhãn, 23 Ga, chỉ có phần đầu - Model 4-1891 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp xé bao Ikeda, 23Ga, đầu Cystotome, chỉ có phần đầu - Model 4-03761 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp xé bao Ikeda, 23Ga, đầu Cystotome, chỉ có phần đầu - Model 4-03761 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp xé bao Fine-Ikeda, hàm nhỏ, đầu Cystotome, 23Ga, chỉ có phần đầu - Model 4-03751 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp xé bao Fine-Ikeda, hàm nhỏ, đầu Cystotome, 23Ga, chỉ có phần đầu - Model 4-03751 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp xé bao có thước đo, 23 Ga, 6 dấu khắc, có khoá, hàm nhỏ, chỉ có phần đầu - Model 4-0375 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp xé bao có thước đo, 23 Ga, 6 dấu khắc, có khoá, hàm nhỏ, chỉ có phần đầu - Model 4-0375 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp xé bao có thước đo, 23 Ga, 2 đầu khắc, có khoá, hàm nhỏ, chỉ có phần đầu - Model 4-0374 - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)

Kẹp xé bao có thước đo, 23 Ga, 2 đầu khắc, có khoá, hàm nhỏ, chỉ có phần đầu - Model 4-0374 - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)
Kẹp xé bao Kershner, hàm nhỏ, đầu Cystotome, 23 Ga, có khoá, chỉ có phần đầu - Model 4-03741 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp xé bao Kershner, hàm nhỏ, đầu Cystotome, 23 Ga, có khoá, chỉ có phần đầu - Model 4-03741 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp xé bao Kreshner One-Punch, đầu Cystotome, 23Ga, có khoá, chỉ có phần đâu - Model 4-03731 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp xé bao Kreshner One-Punch, đầu Cystotome, 23Ga, có khoá, chỉ có phần đâu - Model 4-03731 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp xé bao Lesieur có thước đo, 23Ga, tương thích với tay cầm 12-003T - Model 4-03742 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp xé bao Lesieur có thước đo, 23Ga, tương thích với tay cầm 12-003T - Model 4-03742 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Kẹp xé bao Kawai, thân nhỏ dần 23/25 Ga - Model 4-03771 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Kẹp xé bao Kawai, thân nhỏ dần 23/25 Ga - Model 4-03771 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)