DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1560146   lần

421   khách hàng đang online

Kính hiển vi khám mắt

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT MODEL:BI 900 HÃNG SX:HAAG-STREIT (THỤY SĨ)

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT MODEL:BI 900 HÃNG SX:HAAG-STREIT (THỤY SĨ)
CAMERA KỸ THUẬT SỐ DC-4 & ĐÈN LED NỀN BG-5 HÃNG SX:TOPCON (NHẬT BẢN)

CAMERA KỸ THUẬT SỐ DC-4 & ĐÈN LED NỀN BG-5 HÃNG SX:TOPCON (NHẬT BẢN)
KÍNH SINH HIỂN VI KHÁM MẮT SL-D2 HÃNG SX: TOPCON (NHẬT BẢN)

KÍNH SINH HIỂN VI KHÁM MẮT SL-D2 HÃNG SX: TOPCON (NHẬT BẢN)
KÍNH SINH HIỂN VI KHÁM MẮT SL-2G HÃNG SX: TOPCON (NHẬT BẢN)

KÍNH SINH HIỂN VI KHÁM MẮT SL-2G HÃNG SX: TOPCON (NHẬT BẢN)
KÍNH SINH HIỂN VI KHÁM MẮT KỸ THUẬT SỐ SL-D301 HÃNG SX: TOPCON (NHẬT BẢN)

KÍNH SINH HIỂN VI KHÁM MẮT KỸ THUẬT SỐ SL-D301 HÃNG SX: TOPCON (NHẬT BẢN)
Thấu kính phi cầu - Shanghai Link (TQ)

Thấu kính phi cầu - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe xách tay KJ5S1 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe xách tay KJ5S1 - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe xách tay PL-100 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe xách tay PL-100 - Shanghai Link (TQ)
Bộ tách chùm tia kính hiển vi - Shanghai Link (TQ)

Bộ tách chùm tia kính hiển vi - Shanghai Link (TQ)
Bộ tách chùm tia đèn khe - Shanghai Link (TQ)

Bộ tách chùm tia đèn khe - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-6 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-6 - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-4 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-4 - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-3 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-3 - Shanghai Link (TQ)
Tấm đèn khe - Shanghai Link (TQ)

Tấm đèn khe - Shanghai Link (TQ)
Tấm kim loại - Shanghai Link (TQ)

Tấm kim loại - Shanghai Link (TQ)
Thị kính - Shanghai Link (TQ)

Thị kính - Shanghai Link (TQ)
Bộ lọc hổ phách - Shanghai Link (TQ)

Bộ lọc hổ phách - Shanghai Link (TQ)
Bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)

Bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)
Modul bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)

Modul bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)
Modul bộ lọc phân cực - Shanghai Link (TQ)

Modul bộ lọc phân cực - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-390H - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-390H - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-350DC - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-350DC - Shanghai Link (TQ)