DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573772   lần

45   khách hàng đang online

Kính hiển vi huỳnh quang

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX41,olympus,Nhật

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX41,olympus,Nhật
Kính hiển vi, soi nổi, huỳnh quang,SMT1-FL,Tritech Research,MỸ

Kính hiển vi, soi nổi, huỳnh quang,SMT1-FL,Tritech Research,MỸ
Kính hiển vi huỳnh quang,XJF900,kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF900

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF500,Kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF500

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang,XJF400,Kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF400

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang,XJF300,kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF300

Kozo-TQ

Kính hiển vi,huỳnh quang ,XJF200,Kozo,TQ

Kính hiển vi,huỳnh quang ,XJF200,Kozo,TQ

Kính hiển vi huỳnh quang XJF100

Kính hiển vi huỳnh quang XJF100

Kozo-TQ

Kính hiển vi huỳnh quang IX-51-2 Tritech Research Mỹ

Kính hiển vi huỳnh quang IX-51-2 Tritech Research Mỹ
KÍnh hiển vi huỳnh quang BX-51-F Tritech Research,-Mỹ

KÍnh hiển vi huỳnh quang BX-51-F  Tritech Research,-Mỹ