DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 813301   lần

61   khách hàng đang online

Máy khoan xương

Mũi khoan mài xương đầu kim cương đường kính 3mm dài 14cm Model:14BA30D Hãng SX:Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan mài xương đầu kim cương đường kính 3mm dài 14cm Model:14BA30D Hãng SX:Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan phá xương đường kính 4 mm dài 7cm- Model 7BA40-MN - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan phá xương đường kính 4 mm dài 7cm- Model 7BA40-MN - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Phụ kiện máy khoan, cưa, Saw chuck, hàng demo - Model 532.021 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, Saw chuck, hàng demo - Model 532.021 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan cưa, hàng demo Radiolucent drive, hàng demo - Model 511.30 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan cưa, hàng demo Radiolucent drive, hàng demo - Model 511.30 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa, Quick Coupling, hàng demo - Model 532.022 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, Quick Coupling, hàng demo - Model 532.022 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa,AO/ASIF Quick Coupling, hàng demo - Model 05.001.250 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa,AO/ASIF Quick Coupling, hàng demo - Model 05.001.250  - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa, khớp nối mini, Mini Quick Coupling, hàng demo - Model 532.011 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, khớp nối mini, Mini Quick Coupling, hàng demo - Model 532.011 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan,cưa 3-Jaw Chuck, hàng demo - Model 05.001.253 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan,cưa 3-Jaw Chuck, hàng demo - Model 05.001.253 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa, Roentgen ENG, hàng demo - Model AO/ASIF - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, Roentgen ENG, hàng demo - Model AO/ASIF - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Mũi khoan xương, đường kính 5mm, dài 64mm - Model 3127655 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 5mm, dài 64mm - Model 3127655 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 4 mm, dài 75 mm - Model 3127755 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 4 mm, dài 75 mm - Model 3127755 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 4mm, dài 64 mm - Model 3127654 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 4mm, dài 64 mm - Model 3127654 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 3 mm, dài 75 mm - Model 3127754 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 3 mm, dài 75 mm - Model 3127754 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 3mm dài 64 mm - Model 3127653 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 3mm dài 64 mm - Model 3127653 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 2 mm, dài 7cm - Model 7BA20 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 2 mm, dài 7cm - Model 7BA20 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 2mm - Model 31142075 - Hãng sản xuẩt Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 2mm - Model 31142075 - Hãng sản xuẩt Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 2.3 mm - Model 3155632 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 2.3 mm - Model 3155632 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 1 mm - Model 3155631 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 1 mm - Model 3155631 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 1.8 mm - Model 3155639 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 1.8 mm - Model 3155639 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 1.4 mm - Model 3155634 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 1.4 mm - Model 3155634 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 0.8 mm - Model 3155638 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 0.8 mm - Model 3155638 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 0.7 mm - Model 3155637 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 0.7 mm - Model 3155637 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)