DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 735542   lần

91   khách hàng đang online

Máy khoan xương

Phụ kiện máy khoan, cưa, Saw chuck, hàng demo - Model 532.021 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, Saw chuck, hàng demo - Model 532.021 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan cưa, hàng demo Radiolucent drive, hàng demo - Model 511.30 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan cưa, hàng demo Radiolucent drive, hàng demo - Model 511.30 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa, Quick Coupling, hàng demo - Model 532.022 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, Quick Coupling, hàng demo - Model 532.022 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa,AO/ASIF Quick Coupling, hàng demo - Model 05.001.250 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa,AO/ASIF Quick Coupling, hàng demo - Model 05.001.250  - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa, khớp nối mini, Mini Quick Coupling, hàng demo - Model 532.011 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, khớp nối mini, Mini Quick Coupling, hàng demo - Model 532.011 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan,cưa 3-Jaw Chuck, hàng demo - Model 05.001.253 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan,cưa 3-Jaw Chuck, hàng demo - Model 05.001.253 - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Phụ kiện máy khoan, cưa, Roentgen ENG, hàng demo - Model AO/ASIF - Hãng sản xuất Synthes (Đức)

Phụ kiện máy khoan, cưa, Roentgen ENG, hàng demo - Model AO/ASIF - Hãng sản xuất Synthes (Đức)
Mũi khoan xương, đường kính 5mm, dài 64mm - Model 3127655 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 5mm, dài 64mm - Model 3127655 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 4 mm, dài 75 mm - Model 3127755 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 4 mm, dài 75 mm - Model 3127755 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 4mm, dài 64 mm - Model 3127654 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 4mm, dài 64 mm - Model 3127654 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 3 mm, dài 75 mm - Model 3127754 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 3 mm, dài 75 mm - Model 3127754 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 3mm dài 64 mm - Model 3127653 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 3mm dài 64 mm - Model 3127653 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 2 mm, dài 7cm - Model 7BA20 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 2 mm, dài 7cm - Model 7BA20 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 2mm - Model 31142075 - Hãng sản xuẩt Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 2mm - Model 31142075 - Hãng sản xuẩt Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 2.3 mm - Model 3155632 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 2.3 mm - Model 3155632 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 1 mm - Model 3155631 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 1 mm - Model 3155631 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 1.8 mm - Model 3155639 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 1.8 mm - Model 3155639 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 1.4 mm - Model 3155634 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 1.4 mm - Model 3155634 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 0.8 mm - Model 3155638 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 0.8 mm - Model 3155638 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 0.7 mm - Model 3155637 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 0.7 mm - Model 3155637 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 0.6 mm - Model 3155636 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 0.6 mm - Model 3155636 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)
Mũi khoan xương, đường kính 0.5 mm - Model 3155635 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)

Mũi khoan xương, đường kính 0.5 mm  - Model 3155635 - Hãng sản xuất Medtronic (Mỹ)