DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559969   lần

94   khách hàng đang online

Dụng cụ đa khoa

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 12FR 350MM MODEL:1035ML-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 12FR 350MM MODEL:1035ML-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG BÉ TRAI 9FR 265MM MODEL:1035PM-09 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG BÉ TRAI 9FR 265MM MODEL:1035PM-09 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG BÉ GÁI 9FR 150MM MODEL:1035PF-09 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG BÉ GÁI 9FR 150MM MODEL:1035PF-09 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NỮ 12FR 165MM MODEL:1035F-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NỮ 12FR 165MM MODEL:1035F-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NỮ 12FR 165MM MODEL:1035F-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NỮ 12FR 165MM MODEL:1035F-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NỮ 14FR 165MM MODEL:1035F-14 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NỮ 14FR 165MM MODEL:1035F-14 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 10FR 300MM MODEL:1035M-10 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 10FR 300MM MODEL:1035M-10 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 12FR 300MM MODEL:1035M-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 12FR 300MM MODEL:1035M-12 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 14FR 300MM MODEL:1035M-14 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)

BỘ TỰ THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUÃNG NAM 14FR 300MM MODEL:1035M-14 HÃNG SX:YUSHIN MEDICAL (HÀN QUỐC)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69428 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69428 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69312 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69312 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69314 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69314 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69316 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69316 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69318 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69318 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69320 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69320 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69322 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69322 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69324 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69324 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69328 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69328 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69331 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69331 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69328 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

CANUYN TĨNH MẠCH MỘT TẦNG MODEL:69328 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BỘ GHIM KHÂU CỐ ĐỊNH MẢNH GHÉP THOÁT VỊ MODEL:174006 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BỘ GHIM KHÂU CỐ ĐỊNH MẢNH GHÉP THOÁT VỊ MODEL:174006 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
DÂY DẪN CAN THIỆP ĐƯỜNG MẬT MODEL:M00556141 HÃNG SX:BOSTON SCIENTIFIC (MỸ)

DÂY DẪN CAN THIỆP ĐƯỜNG MẬT MODEL:M00556141 HÃNG SX:BOSTON SCIENTIFIC (MỸ)