DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 579275   lần

39   khách hàng đang online

Dụng cụ đa khoa

Mũi khoang đường hầm kích thước 8.0x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8599 - Hãng sản xuất Conmed Corporation

Mũi khoang đường hầm kích thước 8.0x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8599 - Hãng sản xuất Conmed Corporation
Mũi khoang đường hầm kích thước 6.5x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8593 - Hãng sản xuất Conmed Corporation

Mũi khoang đường hầm kích thước 6.5x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8593 - Hãng sản xuất Conmed Corporation
Mũi khoang xương kích thước 5x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8590 - Hãng sản xuất Conmed Corporation

Mũi khoang xương kích thước 5x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8590 - Hãng sản xuất Conmed Corporation
Mũi khoang đường hầm kích thước 8.5x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8583 - Hãng sản xuất Conmed Corporation

Mũi khoang đường hầm kích thước 8.5x229mm, dụng cụ cầm tay, dùng trong y tế - Model C8583 - Hãng sản xuất Conmed Corporation
Kéo METZENBAUM cán vàng, cong dài 200 mm code 121-231 hãng sx Elon Medical Instruments GmbH(Đức)

Kéo METZENBAUM cán vàng, cong dài 200 mm code 121-231 hãng sx Elon Medical Instruments GmbH(Đức)
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 14.5cm code 122-423 hãng Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)

Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 14.5cm code 122-423 hãng Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)
Kéo phẫu tích Metzenbaum code 121-120 hãng Sx Elcon Medical Instrument GmbH(Đức)

Kéo phẫu tích Metzenbaum code 121-120 hãng Sx Elcon Medical Instrument GmbH(Đức)
Kẹp phẫu tích SEMKEN code 140-140 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)

Kẹp phẫu tích SEMKEN code 140-140 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)
Kẹp phẫu tích mô WAUGH code 140-600 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)

Kẹp phẫu tích mô WAUGH code 140-600 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)
Kẹp phẫu tích SEMKEN code 140-250 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)

Kẹp phẫu tích SEMKEN  code 140-250 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)
Kẹp mô LANE code 140-798 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)

Kẹp mô LANE code 140-798 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)
Banh mạch máu Kocher kích cỡ lưỡi 20x12mm dài 21.5cm Code: 160-410 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)

Banh mạch máu Kocher kích cỡ lưỡi 20x12mm dài 21.5cm Code: 160-410 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH(Đức)
Kẹp xoang LISTER mũi răng cưa dài 180mm code 130-908 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)

Kẹp xoang LISTER mũi răng cưa dài 180mm code 130-908 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)
Banh FARABEUF bộ 2 chiếc dài 120MM Code 160-510 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)

Banh FARABEUF bộ 2 chiếc dài 120MM Code 160-510 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)
Đầu hút POOLE có đục lỗ Code181-010 Hãng sx: Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)

Đầu hút POOLE có đục lỗ  Code181-010 Hãng sx: Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)
Cán dao mổ số 3 Code 110-303 Hãng sx Elcon Medical Istruments GmbH(Đức)

Cán dao mổ số 3 Code 110-303 Hãng sx Elcon Medical Istruments GmbH(Đức)
Kẹp mạch máu spencer-wells code 151-314- Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)

Kẹp mạch máu spencer-wells code: 151-314; Hãng sx: Elcon Medical Instruments GmbH/Đức
Kẹp bông băng Ballenger dài 18cm; code: 130-632; Hãng sx: Elcon Medical Instruments GmbH/Đức

Kẹp bông băng Ballenger dài 18cm; code: 130-632; Hãng sx: Elcon Medical Instruments GmbH/Đức
CÁN DAO MỔ SỐ 3 DÀI 125MM BB073R HÃNG SX: AESCULAP (ĐỨC)

CÁN DAO MỔ SỐ 3 DÀI 125MM BB073R HÃNG SX: AESCULAP (ĐỨC)
KẸP BÔNG BĂNG FOERTER-BALLENGER THẲNG CÓ KHÓA CẢI DÀI 180MM BF112R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

KẸP BÔNG BĂNG FOERTER-BALLENGER THẲNG CÓ KHÓA CẢI DÀI 180MM BF112R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
NHÍP PHẪU TÍCH LOẠI CHUẨN THẲNG NGÀM CÓ KHÍA DÀI 160MM BD049R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

NHÍP PHẪU TÍCH LOẠI CHUẨN THẲNG NGÀM CÓ KHÍA DÀI 160MM BD049R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
NHÍP MÔ LOẠI THẲNG NGÀM CHUẨN CÓ RĂNG 1X2 DÀI 200MM BD561R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

NHÍP MÔ LOẠI THẲNG NGÀM CHUẨN CÓ RĂNG 1X2 DÀI 200MM BD561R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)