DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573778   lần

51   khách hàng đang online

Máy sử lý mô

Máy nhuộm lam,tự động,SS-30,ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L.,Tây ban nha

Máy nhuộm lam,tự động,SS-30,ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L.,Tây ban nha
Máy sử lý mô,tế bào,STP 120-1,ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L.,Tây ban nha

Máy sử lý mô,tế bào,STP 120-1,ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L.,Tây ban nha
Máy vùi đúc mô,EC 350,ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L,Tây ban nha

Máy vùi đúc mô,EC 350,ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L,Tây ban nha
Máy nhuộn tế bào,Varistain 24-4,THERMO FISHER SCIENTIFIC, ANH

Máy nhuộn tế bào,Varistain 24-4,THERMO FISHER SCIENTIFIC, ANH
Máy dán lamen tự động trên lam kính,ClearVue,THERMO FISHER SCIENTIFIC, ANH

Máy dán lamen tự động trên lam kính,ClearVue,THERMO FISHER SCIENTIFIC, ANH
Máy đúc bệnh phẩm,MPS/P1,Slee Medical,Đức

Máy đúc bệnh phẩm,MPS/P1,Slee Medical,Đức
Máy vùi bệnh bệnh phẩm,HISTOSTAR,Thermo scientific,Mỹ

Máy vùi bệnh bệnh phẩm,HISTOSTAR,Thermo scientific,Mỹ
Máy sử lý mô tự động ,STP 120-2,Microm ,Đức

Máy sử lý mô tự động ,STP 120-2,Microm ,Đức
Máy nhuộm mầu tiêu bản AT-2000G

Máy nhuộm mầu tiêu bản AT-2000G

 Dagatron-Korea

Máy vùi mô Leica EG1120

Máy vùi mô Leica EG1120

Leica- Đức

Máy Nhuộn mô Leica ST4040

Máy Nhuộn mô Leica ST4040

Leica-Đức

Máy sử lý mô Leica TP1020

Máy sử lý mô Leica TP1020

Leica -Đức