DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 735527   lần

84   khách hàng đang online

Dụng cụ phẫu thuật

ỐNG NỘI KHÍ QUẢN SILBRONCHO PHỔI TRÁI SIZE 37 MODEL:1203537 HÃNG SX:FUJI SYSTEM CORPORATION (NHẬT BẢN)

ỐNG NỘI KHÍ QUẢN SILBRONCHO PHỔI TRÁI SIZE 37 MODEL:1203537 HÃNG SX:FUJI SYSTEM CORPORATION (NHẬT BẢN)
Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu Phaco - BIMANUAL MICROPHACO (MICS) - Model 24-026 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu Phaco - BIMANUAL MICROPHACO (MICS) - Model 24-026 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình giác mạc trước sâu - DALK SET - Model 24-043 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình giác mạc trước sâu - DALK SET - Model 24-043 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật nhũ tương hoá thể thuỷ tinh - PHACOEMULSIFICATION SET - Model 24-024 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhũ tương hoá thể thuỷ tinh - PHACOEMULSIFICATION SET - Model 24-024 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Phaco - PHACO PRECHOP SET - Model 24-025 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Phaco - PHACO PRECHOP SET - Model 24-025 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ mộng - PTERYGIUM SET - Model 24-13 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ mộng - PTERYGIUM SET - Model 24-13 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy cườm ngoài bao - EXTRACAPSULAR CATARACTEXTRACTION SET (ECCE) - Model 24-021 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy cườm ngoài bao - EXTRACAPSULAR CATARACTEXTRACTION SET (ECCE) - Model 24-021 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Lasik - LASIK SET - Model 24-031 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ Lasik - LASIK SET - Model 24-031 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lác - EVISCERATION SET - Model 24-06 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lác - EVISCERATION SET - Model 24-06 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mí mắt - LID SURGERY SET - Model 24-10 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mí mắt - LID SURGERY SET - Model 24-10 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt cơ bản - Model Rumex 24-01 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt cơ bản - Model Rumex 24-01 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật Lasek - LASEK SET - Model 24-032 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật Lasek - LASEK SET - Model 24-032 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bô dụng cụ phẫu thuật ICSR - ICSR SET - Model 24-08 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bô dụng cụ phẫu thuật ICSR - ICSR SET - Model 24-08 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật ICL -ICL SET - Model 24-034 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật ICL -ICL SET - Model 24-034 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc nội mô - DSEK,DSAEK, DMEK SET - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc nội mô - DSEK,DSAEK, DMEK SET - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc - CORNEAL TRANSPLANTATION SET - Model 24-041 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc - CORNEAL TRANSPLANTATION SET - Model 24-041 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật Femtolasik - FEMTOLASIK SET - MODEL 24-033 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật Femtolasik - FEMTOLASIK SET - MODEL 24-033 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 25 Ga - Model 12-143 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 25 Ga - Model 12-143 - Hãng sản xuất  Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 23 Ga - Model 12-142 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 23 Ga - Model 12-142 - Hãng sản xuất  Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 20 Ga - Model 12-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc VITREORETINAL SET 20 Ga - Model 12-141 - Hãng sản xuất  Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ - MUSCLE SET - Model 24-1 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ - MUSCLE SET - Model 24-1 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật cấy IOL loạn thị - TORIC IOL IMPLANTATION SET - Model 24-036 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật cấy IOL loạn thị - TORIC IOL IMPLANTATION SET - Model 24-036 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)