DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573766   lần

52   khách hàng đang online

Máy cắt trĩ

ỐNG SOI TRỰC TRÀNG (35 chi tiết) Safute-TQ

ỐNG SOI TRỰC TRÀNG (35 chi tiết) Safute-TQ
BỘ KHÁM VÀ PHẪU THUẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG (38 chi tiết) Safute-TQ

BỘ KHÁM VÀ PHẪU THUẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG (38 chi tiết) Safute-TQ
THIẾT BỊ VẬT TRỊ LIỆU TRỰC TRÀNG HẬU MÔN LG2000APTD (Safute-TQ)

THIẾT BỊ VẬT TRỊ LIỆU TRỰC TRÀNG HẬU MÔN LG2000APTD (Safute-TQ)
MÁY CHẨN ĐOÁN TRỰC TRÀNG SFT-II (Safute-TQ)

MÁY CHẨN ĐOÁN TRỰC TRÀNG SFT-II (Safute-TQ)
MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C+B (Safute-TQ)

MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C+B (Safute-TQ)
MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C+A (Safute-TQ)

MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C+A (Safute-TQ)
MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C(N) (Safute-TQ)

MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C(N) (Safute-TQ)
MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C (Safute-TQ)

MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000C (Safute-TQ)
MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000 (Safute-TQ)

MÁY CẮT TRĨ ĐIỀU TRỊ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LG2000 (Safute-TQ)
Kim bấm nội soi,CR40B,Ethicon,Mỹ

Kim bấm nội soi,CR40B,Ethicon,Mỹ
Dụng cụ chọc dò,B5LT,Ethicon,Mỹ

Dụng cụ chọc dò,B5LT,Ethicon,Mỹ
Thiết bị nạp cho dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa,SR55,Ethicon,Mỹ

Thiết bị nạp cho dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa,SR55,Ethicon,Mỹ
Thiết bị khâu nối nội soi,EC60A,Ethicon,Mỹ

Thiết bị khâu nối nội soi,EC60A,Ethicon,Mỹ
Dụng cụ khâu nối vòng,CDH29,Ethicon,Mỹ

Dụng cụ khâu nối vòng,CDH29,Ethicon,Mỹ
Dụng cụ bấm nội soi,PPH03,Ethicon,Mỹ

Dụng cụ bấm nội soi,PPH03,Ethicon,Mỹ
Dụng cụ phẫu thuật trĩ,GH-Y-32,STAPLELINE,Đức

Dụng cụ phẫu thuật trĩ,GH-Y-32,STAPLELINE,Đức
Thiết bị cắt trĩ,PPH D=34mm,GH-D ,Waston,TQ

Thiết bị cắt trĩ,PPH D=34mm,GH-D ,Waston,TQ
Máy cắt trĩ LG2000C+(Standard A)

Máy cắt trĩ LG2000C+(Standard A)

Safute-TQ

Máy cắt trĩ LG2000C+(Standard B)

Máy cắt trĩ LG2000C+(Standard B)

Safute-TQ

Dao mổ điện cắt trĩ LG2000

Dao mổ điện cắt trĩ LG2000

Safute-TQ

Máy cắt trĩ LG2000C(E)

Máy cắt trĩ LG2000C(E)

Safute-TQ

Máy cắt trĩ LG2000B

Máy cắt trĩ LG2000B

Safute-TQ

  •  [1] 2