DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1561471   lần

29   khách hàng đang online

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX31,olympus,Nhật

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX31,olympus,Nhật
Kính hiển vi 2 mắt,PB-3320,Gemmy,Đài loan

Kính hiển vi 2 mắt,PB-3320,Gemmy,Đài loan
Kính hiển vi sinh học XJB300

Kính hiển vi sinh học XJB300

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD900

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD900 

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD200

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD200

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD100

Kính hiển vi sinh học  kỹ thuật số LCD100

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD700

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD700

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD400

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD400

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD300

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD300

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJC200

Kính hiển vi sinh học XJC200

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJC100

Kính hiển vi sinh học XJC100

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-60

Kính hiển vi sinh học XS-60

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-50

Kính hiển vi sinh học XS-50

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-40

Kính hiển vi sinh học XS-40

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-30

Kính hiển vi sinh học XS-30

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-20

Kính hiển vi sinh học XS-20

Kozo-TQ

Kính hiển vi sịnh học XS-10

Kính hiển vi sịnh học XS-10

Kozo - TQ

Kính hiển vi sinh học XJS900

Kính hiển vi sinh học XJS900

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS800

Kính hiển vi sinh học XJS800

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS700

Kính hiển vi sinh học XJS700

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS600

Kính hiển vi sinh học XJS600

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS500

Kính hiển vi sinh học XJS500

Kozo-TQ

  •  [1] 2