DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 664463   lần

36   khách hàng đang online

Dụng cụ nội soi

Ống nội soi Sheath/Obturator, hàng demo - Model 8702.524 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi Sheath/Obturator, hàng demo - Model 8702.524 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8986.401- Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8986.401- Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8980.35 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8980.35 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8912.431 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8912.431 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8716.431 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8716.431 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8702.524 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 8702.524 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 8650.441 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 8650.441 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 8645.403 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 8645.403 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 4712.401 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)

Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 4712.401 - Hãng sản xuất Richard Wolf (Đức)
Vỏ bọc bên ngoài dùng để soi bàng quang 27 Fr, Outer Sheath, hàng demo - Model A2621 - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)

Vỏ bọc bên ngoài dùng để soi bàng quang 27 Fr, Outer Sheath, hàng demo - Model A2621 - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản) 
Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model A70961A - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)

Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model A70961A - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)
Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model A70941 - Hãng sản Xuất Olympus (Nhật Bản)

Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model A70941 - Hãng sản Xuất Olympus (Nhật Bản)

 

Ống nội soi Nephroscope, hàng demo - Model A5240A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)

Ống nội soi Nephroscope, hàng demo - Model A5240A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)
Kẹp Grasping, hàng demo - Model A20714A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)

Kẹp Grasping, hàng demo - Model A20714A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)
Ống nội soi Cystoscope, hàng demo - Model A22003A (NEU) - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)

Ống nội soi Cystoscope, hàng demo - Model A22003A (NEU) - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)
Ống nội soi Cystoscope, hàng demo - Model A2011A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)

Ống nội soi Cystoscope, hàng demo - Model A2011A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)
Ống nội soi Cysoscope, hàng demo - Model A1933A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)

Ống nội soi Cysoscope, hàng demo - Model A1933A - Hãng sản xuất Olympus (Nhật Bản)
Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 28731BWA - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)

Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 28731BWA - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)
Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 28730BA - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)

Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 28730BA  - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)
Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 28721BVA - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)

Ống nội soi, Optic, hàng demo - Model 28721BVA - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)

Bộ ống nội soi, Optic, Sheath, hàng demo - Model 28305BA + 28306BN - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)

Bộ ống nội soi, Optic,  Sheath, hàng demo - Model 28305BA + 28306BN - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)
Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 28300BA - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)

Ống nội soi Optic, hàng demo - Model 28300BA - Hãng sản xuất Karl Storz (Đức)