DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573746   lần

104   khách hàng đang online

Phẫu thuật nội soi

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI125D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI125D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI125C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI125C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI125B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI125B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI125A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI125A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI105D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI105D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI105C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI105C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI105B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI105B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI105A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI105A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI55D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI55D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI55B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI55B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI55C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI55C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI55A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI55A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 35ML CỠ 8F MODEL:BPGL3580(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)

BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 35ML CỠ 8F MODEL:BPGL3580(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)
BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 40ML CỠ 8F MODEL:BPGL4080(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)

BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 40ML CỠ 8F MODEL:BPGL4080(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)

BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 35ML CỠ 8F SHORT MODEL:BPGL3580-SH(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)

BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 35ML CỠ 8F SHORT MODEL:BPGL3580-SH(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)
BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 40ML CỠ 8F SHORT MODEL:BPGL4080-SH(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)

BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 40ML CỠ 8F SHORT MODEL:BPGL4080-SH(E) HÃNG SX:ZEON MEDICAL (NHẬT BẢN)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:EUP1515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:EUP1515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3020X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3020X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP4520X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP4520X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)