DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1113235   lần

85   khách hàng đang online

Phẫu thuật nội soi

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:EUP1515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:EUP1515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3020X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3020X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP4520X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP4520X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3015X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3020X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP3020X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP4508X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP4508X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL: NCEUP3520X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL: NCEUP3520X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP32515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH VÀNH MODEL:NCEUP32515X HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
KẸP PHẪU TÍCH DÙNG CHO PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN MODEL:DC8020 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)

KẸP PHẪU TÍCH DÙNG CHO PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN MODEL:DC8020 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)
KỀM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-21TI HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)

KỀM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-21TI HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)
KÌM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-18 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)

KÌM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-18 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420180 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420180 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420780 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420780 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420170 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420170 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420380 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420380 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150-A HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150-A HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410832 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410832 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410830 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410830 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410828 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410828 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)