DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 625694   lần

59   khách hàng đang online

Kẹp phẫu thuật

Kẹp xoang LISTER mũi răng cưa dài 180mm code 130-908 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)

Kẹp xoang LISTER mũi răng cưa dài 180mm code 130-908 Hãng sx Elcon Medical Instruments GmbH (Đức)
Kẹp ruột - BAINBRIDGE INTESTINAL FORCEPS STR155MM(EA106R),Aesculap,Đức

Kẹp ruột - BAINBRIDGE INTESTINAL FORCEPS STR155MM(EA106R),Aesculap,Đức
Kẹp mạch máu - KOCHER FORCEPS STR 1X2 150MM(BH630R),Aesculap,Đức

Kẹp mạch máu - KOCHER FORCEPS STR 1X2 150MM(BH630R),Aesculap,Đức
Kẹp phẩu thuật - MINI-BULLDOGCLAMP CVD.14/35MM(FB329R),Aesculap.Đức

Kẹp phẩu thuật - MINI-BULLDOGCLAMP CVD.14/35MM(FB329R),Aesculap.Đức
KẸP MẠCH MÁU VI PHẪU MUELLER, CONG, LỰC ĐÓNG 50G-MUELLER MICRO-VESSEL CLMPANG50G-FORCE(FE013K),AESCULAP AG,

KẸP MẠCH MÁU VI PHẪU MUELLER, CONG, LỰC ĐÓNG 50G-MUELLER MICRO-VESSEL CLMPANG50G-FORCE(FE013K),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU VI PHẪU MUELLER, CONG, LỰC ĐÓNG 50G-MUELLER MICRO-VESSEL CLMPCVD50G-FORCE(FE011K),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU VI PHẪU MUELLER, CONG, LỰC ĐÓNG 50G-MUELLER MICRO-VESSEL CLMPCVD50G-FORCE(FE011K),AESCULAP AG,Đức 
KẸP MẠCH MÁU -CASTANEDA NEONATAL CLAMPCVD23MM155MM(FB592R), AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -CASTANEDA NEONATAL CLAMPCVD23MM155MM(FB592R), AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -CASTANEDA NEONATAL CLAMPCVD15MM155MM(FB590R),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -CASTANEDA NEONATAL CLAMPCVD15MM155MM(FB590R),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -DERRA PEDIATRIC FORCEPS 20MM170MM(FB560R),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -DERRA PEDIATRIC FORCEPS 20MM170MM(FB560R),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -DERRA PEDIATRIC FORCEPS 16MM170MM(FB559R),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -DERRA PEDIATRIC FORCEPS 16MM170MM(FB559R),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY COARCTATION FCEPS STR.50/170MM(FB552R),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY COARCTATION FCEPS STR.50/170MM(FB552R),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY BULLDOG CLAMPRING-HDL90105MM(FB544R),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY BULLDOG CLAMPRING-HDL90105MM(FB544R),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY BULLDG CLMPRING-HDLS-CVD125MM(FB542R),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY BULLDG CLMPRING-HDLS-CVD125MM(FB542R),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY-BECK VENA-CAVA CLAMP3065205MM(FB519R), AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -DE'BAKEY-BECK VENA-CAVA CLAMP3065205MM(FB519R), AESCULAP AG,Đức
KẸP NGOẠI VI -DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP CVD 190MM(FB464R), AESCULAP AG,Đức

KẸP NGOẠI VI -DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP CVD 190MM(FB464R), AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU-GLOVER ATR.CLAMP 210MM(FB462R), AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU-GLOVER ATR.CLAMP 210MM(FB462R), AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY ATR.FCPS 1.5MM STR200MM(FB412R), AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY ATR.FCPS 1.5MM STR200MM(FB412R), AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 300MM(FB405R), AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 300MM(FB405R), AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM ANG200MM(FB403R), AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM ANG200MM(FB403R), AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY STRAIGHT FCPS 1MM TIP195MM(FB395R),AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU-DE'BAKEY STRAIGHT FCPS 1MM TIP195MM(FB395R),AESCULAP AG,Đức
KẸP LỒNG NGỰC -KANTROWITZ THORACIC CLAMP 245MM(BJ058R),AESCULAP AG,Đức

KẸP LỒNG NGỰC -KANTROWITZ THORACIC CLAMP 245MM(BJ058R),AESCULAP AG,Đức
KẸP MẠCH MÁU -HEISS DELICATE FORCEPS STR 200MM(BH206R), AESCULAP AG,Đức

KẸP MẠCH MÁU -HEISS DELICATE FORCEPS STR 200MM(BH206R), AESCULAP AG,Đức
  •  [1] 2 3