DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559984   lần

89   khách hàng đang online

Dụng cụ chuẩn đoán

Valy dụng cụ khám bệnh med-kit III, No.5282 – (Riester – Đức)

Valy dụng cụ khám bệnh med-kit III, No.5282 – (Riester – Đức)
Valy dụng cụ khám bệnh med-kit II, No.5281-02, 5281-03, 5281-04, 5281-05 – (Riester – Đức)

Valy dụng cụ khám bệnh med-kit II, No.5281-02, 5281-03, 5281-04, 5281-05 – (Riester – Đức)
Valy dụng cụ khám bệnh med-kit II, No.5281 (đen) – (Riester – Đức)

Valy dụng cụ khám bệnh med-kit II, No.5281 (đen) – (Riester – Đức)

Valy dụng cụ khám bệnh med-kit I, No.5280-02, 5280-03, 5280-04, 5280-05 – (Riester – Đức)

Valy dụng cụ khám bệnh med-kit I, No.5280-02, 5280-03, 5280-04, 5280-05 – (Riester – Đức)
Valy dụng cụ khám bệnh med-kit I, No.5280 (đen) – (Riester – Đức)

Valy dụng cụ khám bệnh med-kit I, No.5280 (đen) – (Riester – Đức)

Đèn khám ri-magic® LED – (Riester – Đức)

Đèn khám ri-magic® LED – (Riester – Đức)
Gương đeo đầu ziegler Ø90mm No.6005 – (Riester – Đức)

Gương đeo đầu ziegler Ø90mm No.6005 – (Riester – Đức)
Đèn ri-clar CL No.6304 - (Riester - Đức)

Đèn ri-clar CL No.6304 - (Riester - Đức)
Đèn clar ri-focus® CL No.6303 - (Riester - Đức)

Đèn clar ri-focus® CL No.6303 - (Riester - Đức)
Đèn clar N - (Riester - Đức)

Đèn clar N - (Riester - Đức)
Đèn clar ri-focus® LED - (Riester - Đức)

Đèn clar ri-focus® LED - (Riester - Đức)
Ống nghe pinard - (Riester - Đức)

Ống nghe pinard - (Riester - Đức)
Ống nghe ri-rap® - (Riester - Đức)

Ống nghe ri-rap® - (Riester - Đức)
Ống nghe anestophon® - (Riester - Đức)

Ống nghe anestophon® - (Riester - Đức)
Ống nghe tristar® - (Riester - Đức)

Ống nghe tristar® - (Riester - Đức)
Ống nghe để giảng dạy duplex® teaching - (Riester - Đức)

Ống nghe để giảng dạy duplex® teaching - (Riester - Đức)
Ống nghe duplex® neonatal - (Riester - Đức)

Ống nghe duplex® neonatal - (Riester - Đức)
Ống nghe duplex® baby - (Riester - Đức)

Ống nghe duplex® baby - (Riester - Đức)
Ống nghe duplex® - (Riester - Đức)

Ống nghe duplex® - (Riester - Đức)
Ống nghe cardiophon 2.0 - (Riester - Đức)

Ống nghe cardiophon 2.0 - (Riester - Đức)
Dụng cụ chuẩn đoán solatchsons

Dụng cụ chuẩn đoán solatchsons

Solatchsons-Pakistan