DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1560117   lần

418   khách hàng đang online

Máy chụp cộng hưởng từ MRI

Bàn chuyển, hàng demo - Model 1150.57B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Bàn chuyển, hàng demo - Model 1150.57B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Nệm cho băng ca, hàng demo - Model 1180.13A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Nệm cho băng ca, hàng demo - Model 1180.13A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Băng chuyển, hàng demo - Model 1150.69BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Băng chuyển, hàng demo - Model 1150.69BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Gía đỡ bên, hàng demo - Model 1002,21C - Hãng sản xuât Maquet (Đức)

Gía đỡ bên, hàng demo - Model 1002,21C - Hãng sản xuât Maquet (Đức)
Đệm hỗ trợ phần lưng, hàng demo - Model 1002.09C0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Đệm hỗ trợ phần lưng, hàng demo - Model 1002.09C0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Tấm đệm vai, hàng demo - Model 1150.34F1 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Tấm đệm vai, hàng demo - Model 1150.34F1 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Đệm lưng vai, hàng demo - Model 1180.34A0 - Háng sản xuât Maquet (Đức)

Đệm lưng vai, hàng demo - Model 1180.34A0 - Háng sản xuât Maquet (Đức)
Đệm mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1130.55B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Đệm mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1130.55B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Đệm mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1130.55A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Đệm mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1130.55A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Phần mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1150.55DC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Phần mở rộng cho ghế, hàng demo - Model 1150.55DC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Phần mở rộng ghế, hàng demo - Model 1131.55B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Phần mở rộng ghế, hàng demo - Model 1131.55B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Thiết bị định vị, hàng demo - Model 1007.03A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Thiết bị định vị, hàng demo - Model 1007.03A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Cánh tay khớp nối cho giá đỡ cơ thể, hàng demo - Model 1002.40A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Cánh tay khớp nối cho giá đỡ cơ thể, hàng demo - Model 1002.40A0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Đệm, Modular Universal, hàng demo - Model 1150.30B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Đệm, Modular Universal, hàng demo - Model 1150.30B0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.51BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.51BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.51AC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.51AC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Đệm để chân, hàng demo - Model 1133.54BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Đệm để chân, hàng demo - Model 1133.54BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Bộ tấm để chân, hàng demo - Model 1150.54BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Bộ tấm để chân, hàng demo - Model 1150.54BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Bộ tấm để chân, hàng demo - Model 1150.53EC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Bộ tấm để chân, hàng demo - Model 1150.53EC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Phần mở rộng tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.64D0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Phần mở rộng tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.64D0 - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.73BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)

Tấm đệm chân, hàng demo - Model 1150.73BC - Hãng sản xuất Maquet (Đức)
Bộ hỗ trợ 1 bên, hàng demo - Model 1002.36A0 - Hàng sản xuất Maquet (Đức)

Bộ hỗ trợ 1 bên, hàng demo - Model 1002.36A0 - Hàng sản xuất Maquet (Đức)
  •  [1] 2 3