DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1561474   lần

26   khách hàng đang online

Dụng cụ thí nghiệm nhưa

Quả bóp cho pipet <25ml,70-519,HE,Ấn độ

Quả bóp cho pipet <25ml,70-519,HE,Ấn độ
Đèn Bunsen,11-101-01,HE,Ấn độ

Đèn Bunsen,11-101-01,HE,Ấn độ
Bộ tiểu phẫu thú y, 14 dụng cụ,11-308,HE,Ấn đô

Bộ tiểu phẫu thú y, 14 dụng cụ,11-308,HE,Ấn đô
Giá để pipet, dạng xoay, Nhựa Polypropylen,80-340,HE,Ấn độ

Giá để pipet, dạng xoay, Nhựa Polypropylen,80-340,HE,Ấn độ
Bình tia (Vòi dài), Nhựa Polyethylene,80-317,Ấn độ

Bình tia (Vòi dài), Nhựa Polyethylene,80-317,Ấn độ
Bình định mức 25ml, Nhựa Polypropylene,80-320,HE,Ấn độ

Bình định mức 25ml, Nhựa Polypropylene,80-320,HE,Ấn độ
Giá thí nghiệm 300x200mm (Lỗ bên),Polypropylene,80-342,HE,Ấn độ

Giá thí nghiệm 300x200mm (Lỗ bên),Polypropylene,80-342,HE,Ấn độ
Giá để bình cầu, Nhựa Polypropylene,80-349,HE,Ấn độ

Giá để bình cầu, Nhựa Polypropylene,80-349,HE,Ấn độ
Cốc 50ml, Nhựa Polypropylene,80-301,HE,Ấn độ

Cốc 50ml, Nhựa Polypropylene,80-301,HE,Ấn độ
Hộp đựng mẫu 50ml, Nhựa polypropylene,80-441,HE,Ấn độ

Hộp đựng mẫu 50ml, Nhựa polypropylene,80-441,HE,Ấn độ
Cốc đong 250ml, Nhựa Polypropylene,80-304,HE,Ấn độ

Cốc đong 250ml, Nhựa Polypropylene,80-304,HE,Ấn độ
Bình hút ẩm dạng thường 10"(250mm), nhựa Polypropylene,80-330,HE,Ấn độ

Bình hút ẩm dạng thường 10"(250mm), nhựa Polypropylene,80-330,HE,Ấn độ
Bình tam giác 100ml, Nhựa Polypropylene,80-322,HE,Ấn độ

Bình tam giác 100ml, Nhựa Polypropylene,80-322,HE,Ấn độ
Kẹp Buret Fisher dạng đơn, Nhựa Polypropylene,80-345,HE,Ấn độ

Kẹp Buret Fisher dạng đơn, Nhựa Polypropylene,80-345,HE,Ấn độ
Buret 20ml, Nhựa Polypropylene,80-332,He,Ấn độ

Buret 20ml, Nhựa Polypropylene,80-332,He,Ấn độ
Hộp đựng mẫu nước tiều 30ml, Nhựa Polypropylene,80-438,HE,Ấn độ

Hộp đựng mẫu nước tiều 30ml, Nhựa Polypropylene,80-438,HE,Ấn độ
Giá để ống nghiệm (dạng tròn), Nhựa Polypropylene,80-352,HE, Ấn độ

Giá để ống nghiệm (dạng tròn), Nhựa Polypropylene,80-352,HE, Ấn độ
Phễu chiết 100ml, Nhựa Polypropylene,HE,Ấn độ

Phễu chiết 100ml, Nhựa Polypropylene,HE,Ấn độ
Chai đựng thuốc thử miệng hẹp 60ml, Nhựa Polyethylene,HE,Ấn độ

Chai đựng thuốc thử miệng hẹp 60ml, Nhựa Polyethylene,HE,Ấn độ
Đĩa Petri (Tiệt trùng) 90mm, Nhựa Polystyrene,HE,Ấn độ

Đĩa Petri (Tiệt trùng) 90mm, Nhựa Polystyrene,HE,Ấn độ
Ống đong, đế tròn 10ml, Nhựa Polypropylene,HE,Ấn độ

Ống đong, đế tròn 10ml, Nhựa Polypropylene,HE,Ấn độ
Chai nhỏ giọt 60ml, Nhựa Polyetylen,HE, Ấn độ

Chai nhỏ giọt 60ml, Nhựa Polyetylen,HE, Ấn độ