DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1553226   lần

306   khách hàng đang online

Phụ kiện máy chạy thận nhân tạo

Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators,Mỹ

Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators,Mỹ
Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators.Mỹ

Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators.Mỹ
Máy trộn ,dịch lọc đặm đặc,cho máy chạy thận nhân tạo,Granumix 107S,Fresenius,Đức

Máy trộn ,dịch lọc đặm đặc,cho máy chạy thận nhân tạo,Granumix 107S,Fresenius,Đức
Máy rửa dây lọc thận,JHM-FYAD-II,Jihua,TQ

Máy rửa dây lọc thận,JHM-FYAD-II,Jihua,TQ
Máy lọc nước,cho máy chạy thận,JHTCH-RO/150-1 ,Jihua,TQ

Máy lọc nước,cho máy chạy thận,JHTCH-RO/150-1 ,Jihua,TQ
Ghế, chạy thận,Dialysis Chair,Jihua,TQ

Ghế, chạy thận,Dialysis Chair,Jihua,TQ
Máy rửa, quả lọc thận,JH-FYAD,Jihua,TQ

Máy rửa, quả lọc thận,JH-FYAD,Jihua,TQ
Máy rửa quả lọc thận,COMPACTII,Meditop,Thái lan

Máy rửa quả lọc thận,COMPACTII,Meditop,Thái lan
Bộ truyền máu, dùng cho lọc thận,BAIN-BL-003,Jihua,TQ

Bộ truyền máu, dùng cho lọc thận,BAIN-BL-003,Jihua,TQ
Quả lọc máu,HEMOCONCENTRATER CX*HC05S.,Terumo,Nhật

Quả lọc máu,HEMOCONCENTRATER CX*HC05S.,Terumo,Nhật